Skip til primært indhold

Euriphi - Europæisk netværk om innovative indkøb

EURIPHI bestod af et netværk af 25 europæiske partnere med fokus på værdibaserede innovative indkøb til sundheds- og socialområdet

- PROJEKTET ER AFSLUTTET -
 
De europæiske lande oplever de samme udfordringer med en stigende ældrebefolkning, flere borgere med kroniske sygdomme og stigende krav til drift og effektivitet i sundhedsydelserne. Det er udfordringer, som stiller nye krav i forbindelse med indkøb i sundheds- og plejesektoren. Krav om nytænkning og nye innovative løsninger.

EURIPHI – Europe-wide Innovative Procurement og Health and Care Innovation

I 2019 etablerede 25 partnere EURIPHI-projektet med henblik på at fremme og avancere processerne omkring innovative indkøb ved at etablere et blivende netværk med fokus på værdibaserede indkøb af innovative løsninger til sundhedsvæsenet. 
 
EURIPHI-projektet undersøgte nuværende praksis og udforskede MEAT (Most Economically Advantageous Tendering), et værktøj, der bruges til værdibaserede innovative indkøb.
 
Herudover gennemførte projektet en åben markedsundersøgelse af hvilke løsninger, der findes i forhold til to temaer: 1) hurtig diagnostik for smitsomme sygdomme og 2) nye modeller for patient-centrerede sammenhængende sundhedsydelser. To temaer indenfor hvilke man så en potentiel værdi af værdibaserede innovative indkøb.

FORMÅL

Formålet med projektet var at definere de uopfyldte behov i nuværende indkøbspraksis ved at oprette et europæiske konsortium af offentlige indkøbere og leverandører af sundhedsydelser i sundhed- og socialsektoren. Dette med henblik på at opnå innovation og integrerede løsninger ved hjælp af "Prækommercielle indkøb" (PCP)1 eller "Offentlige indkøb af innovative løsninger" (PPI)2 i sundheds- og socialsektoren.
 
I arbejdet med at introducere en ny tilgang til at vurdere værdi-baserede indkøb af innovative løsninger ved brug af MEAT-princippet (Most Economically Advantageous Tendering) har EURIPHI Konsortium:
 
Etableret et netværk, der avancerer indkøbspraksis og bruger innovative indkøbsmetoder såsom MEAT samt udvikler juridisk vejledning for lokal beslutningstagning til at fremme effektive tværnationale værdibaserede indkøb.
 
Tilpasset eksisterende værktøjer, udført åbne markedskonsultationer med henblik på tværnational værdi-baseret PPI/PCP testning som basis for læring
 
Etableret et EURIPHI-netværk af repræsentanter fra regionale sundhedsmyndigheder, politiske beslutningstagere og indkøbere, som fremover i samarbejde med andre vigtige interessenter vil prioritere investeringer og fremme udbredelsen af værdibaseret PPI/PCP.

Projektets resultater

To rapporter markerede projektets afslutning.

‘Applying a value-based approach to innovation procurement in healthcare’

Rapporten fokuserer på arbejdet med at introducere en ny tilgang til at vurdere værdi-baserede indkøb af innovative løsninger ved brug af MEAT-princippet (Most Economically Advantageous Tendering). 
 
Rapporten illustrerer, hvordan værdibaserede offentlige indkøb (PPI og PCP) gør det muligt at opnå en innovativ tilgang til offentlige indkøb i sundheds- og socialsektoren. Rapporten adresserer, hvordan indkøbere mv. undgår faldgruberne for ineffektivitet og de dermed forbundne unødvendige omkostninger. For dermed at sikre indkøb af høj kvalitet til gavn for patienter, sundhedsprofessionelle, sundhedsvæsenet og socialsektoren.

‘Advancing health systems in Europe through cross-border value-based innovation procurement’

Den anden rapport fokuserer på muligheder og udfordringer i innovative, offentlige indkøb på tværs af grænser. Og på hvordan innovative, offentlige indkøb kan medvirke til at fremme innovative sundhedsløsninger.
 
Sundheds- og socialsektoren er hovedsageligt offentligt finansieret. Og offentlige indkøb spiller en nøglerolle i forhold til indkøb af medicinsk udstyr, forsyninger, udstyr generelt og services. Herudover er effektive og innovative offentlige indkøb i Europa en unik mulighed for, at investeringer i sundheds- og socialområdet sker på et solidt, bæredygtigt og robust grundlag.
 
Offentlige indkøb bør derfor ses som et strategisk værktøj i forhold til at forbedre og modernisere sundhedssektoren.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation deltog i projektet som partner på vegne af Region Syddanmark med det formål at fremme EU-samarbejde mod værdi-baserede indkøb i sundhedsvæsnet.

FAKTA – Partnere

12 førende offentlige indkøbsorganisationer, som dækker mere end 500 tjenesteudbydere i hele Europa.
 
Eksperter fra forskning, jura, virksomheder og europæiske/internationale organisationer: University Antwerp, International Foundation of Integrated Care (IFIC), CMS UK, CMS Belgium, EMPIRICA, European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA), Globrish, Federation Europeenne des Hopitaux des Soins de Sante (HOPE), reference sites collaborative network (RCSN) of EIP-AHA, Boston Consulting Group (BCG), MedTech Europe, University of Valencia, Wavestone.
 
Læs mere om EURIPHI-projektet og resultaterne.  https://www.euriphi.eu/.

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn

Maria Hardt Schønnemann

Konsulent

Styring, Udvikling og Viden


29 64 58 84 Maria Hardt Schønnemann på LinkedIn
APPFWU02V