Skip til primært indhold

Kom godt i gang med webinar som patientrettet undervisning

Webinarer egner sig til mange patientgrupper uanset alder og niveauet af digitale kompetencer. Man kan derfor forvente at webinarer bliver et digitalt tilbud til mange patientgrupper

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Fødselsforberedelse som webinar til gravide og deres partner er en stor succes i Region Syddanmark. Det startede som en akutindsats under COVID-19-nedlukningen, hvor fysisk fødselsforberedelse blev aflyst. Fordi erfaringerne var så gode, er fødselsforberedelse som webinar i dag en fast tilbud til gravide i Region Syddanmark.

Ikke kun for gravide

Patientrettet undervisning afholdes inden for mange specialer.

På det ortopædkirurgiske område modtager patienterne fx information og undervisning inden operationer. Her kunne webinarer være en oplagt supplement. Også inden for psykiatrien, som har mange erfaring med internetpsykiatri, giver brugen af webinarer god mening.

Guideline: Kom godt i gang med webinar som patientrettet undervisning

På baggrund af projektets erfaringer er der udarbejdet guidelinen "Kom godt i gang med webinar som patientrettet undervisning" .

Guiden er delt op i 4 temaer:

  1. Det tekniske udstyr: For at afholde et webinar skal du bruge en computer, headset, webkamera og en god internetforbindelse. I afsnittet får du en introduktion til udstyret og gode råd til, hvordan du bruger det bedst muligt.
  2. Det didaktiske og pædagogiske: Der er forskel på at undervise i et fysisk rum og via video. Afsnittet gennemgår, hvordan du kan øve dig i at undervise via video, så du brænder igennem på skærmen. I afsnittet får du også råd til, hvordan du kan engagere deltagerne undervejs.
  3. Det administrative: Her finder du gode råd til, hvordan du opsætter tilmelding og registrering, så det bliver så gnidningsfrit som muligt. I afsnittet kan du også læse om, hvordan du kan evaluere på webinaret.
  4. Det organisatoriske: Webinarer skal være drevet af behov, opbakning fra ledelsen og prisen for webinarer. Til sidst i guiden finder du en tjekliste til tovholder og underviser, som du kan bruge til at huske de forskellige elementer, når i skal afholde webinaret.

Om projektet Fødselsforberedelse som webinar

Fødsels- og forældreforberedelse er en integreret del af svangreomsorgen og en vigtig sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Det tilbydes alle kommende forældre.

Under COVID-19-pandemien blev al fysisk fødselsforberedelse aflyst I Danmark i foråret 2020. Der gav et akut behov på fødestederne for alternative kommunikationskanaler, som kunne forberede kommende forældre på fødslen og den første tid med barnet og samtidigt skabe rum for at besvare tvivlsspørgsmål om COVID-19.

En projektidé blev udviklet i et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation, fødestederne i Region Syddanmark (Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt) og Amager og Hvidovre Hospital.

Formålet med projektet var at anvende webinarformen som midlertidig erstatning for fysisk fødselsforberedelse under COVID-19-nedlukningen.

Der blev søgt og bevilget 500.000 hos TrygFondens akutpulje. Syddansk Sundhedsinnovation stod for opkvalificering af de digitale kompetencer hos de sundhedsprofessionelle på fødestederne, herunder oplæring i brug af webinarplatformen og online-undervisning.

Fra succesfuld akut indsats til fast tilbud

Efter projektets afslutning, og en positiv evaluering blandt gravide og jordemødre, besluttede alle fire fødeenheder i Region Syddanmark at fortsætte med fødselsforberedelse som webinar, som en del af driften på lige fod med de tilbud, der gives til gravide omkring fødselsforberedelse.

- Parrene har selv sagt at det var rart for dem, at de kunne være derhjemme i vante omgivelser, og at partneren havde nemmere ved at være med. Det var nemt og ”smertefrit” for dem at stille spørgsmål, og at det var rigtig rart at få tilsendt et link med dagens undervisning, så de kunne gense det, fortæller jordemoder og underviser på fødselsforberedelse som webinar.

- Det er fleksibelt og komfortabelt… Det at man ikke skulle gøre sig selv klar for at tage ud og møde andre mennesker, når overskuddet og energien ikke lige var der. Her var det perfekt at kunne deltage fra egen stue og samtidig spise osv., fortæller deltager på webinar

- Det lå på et fint tidspunkt på eftermiddagen, og man behøvede ikke at møde op sammen med en masse andre, hvis man ikke lige har en god graviditetsdag, fortæller deltager på webinar

Vil du høre mere om erfaringerne med opstart og afholdelse af webinar, er du velkommen til at kontakte projektleder Lise Ringkvist.

Kontakt

Lise Ringkvist

Projektleder

Digital Innovation


29 24 89 81 Lise Ringkvist på LinkedIn
Fra workshop som forberedelse af fødselsforberedelse som webinar

Fra workshop som forberedelse af fødselsforberedelse som webinar

APPFWU01V