Skip til primært indhold

GERI-kuffert - et beslutningsværktøj for de svageste ældre

GERI-kufferten er et telemedicinsk værktøj til styrket samarbejde omkring de svageste ældre. Den leverer hurtig digital deling af objektive målinger foretaget i borgens hjem og understøtter vidensdeling på tværs af sektorer

- PROJEKTET ER AFSLUTTET - 

I år 2035 vil antallet af 80+-årige være øget med 100 %, og antallet af hospitalssenge reduceret med mindst 20 %.

Den syddanske GERI-kuffert skulle medvirke til at sikre nye måder til tidlig opsporing af sygdom, hvilket er nødvendigt for at forebygge sygdom og akutte indlæggelser af ældre medicinske og geriatriske patienter/borgere.

GERI-kufferten indeholder POCT-udstyr (Point of Care Testing) - blodtryksapparat, blærescanner, vægt og et håndholdt blodprøveapparat, således at geriatritrænede akutsygeplejersker / hjemmesygeplejersker i borgerens hjem kan måle kliniske objektive parametre og dermed få et hurtigt overblik over patientens tilstand og derefter lave en behandlingsplan.

GERI-kufferten i kombination med Generisk Telemedicinsk Platform giver gode muligheder for at hjælpe ældre mennesker, der typisk har en række sygdomme, der kræver behandling og løbende opfølgning af sundhedspersonalet. GERI-kufferten testes i et samarbejde med Odense Universitetshospital og de fire fynske kommuner Fåborg-Midt, Svendborg-, Nordfyn- og Kerteminde kommune.

Generisk Telemedicinsk Platform sikrer, at fagpersonalet altid har adgang til visning af patient data, uanset om de er på farten eller på kontoret.

Formål

Projektet havde til formål at styrke det tværsektorielle samarbejde imellem kommuner, praktiserende læger og sygehuse mht. opsporing af funktionstab og sygdom, så de sundhedsprofessionelles får bedre muligheder for at vurdere om nyopstået sygdom hos de svageste ældre medicinske patienter kræver akut indlæggelse eller kan behandles i hjemmet.

Kontakt

Emil Høstrup

Projektleder

Digital Innovation


24 79 99 92 Emil Høstrup på LinkedIn
APPFWU02V