Skip til primært indhold

Go Mission - app skal støtte borgere med et udviklingshandicap i et mere selvstændigt liv

Projektet Go Mission udvikler en app, det skal støtte borgere med et udviklingshandicap i et mere selvstændigt liv

Mange borgere med et udviklingshandicap har brug for pædagogisk støtte for at komme godt igennem hverdagen. Det kan være støtte i at huske, hvad man skal i løbet af dagen, støtte til hvordan man sætter en tøjvask over, og støtte til at holde motivationen oppe i det lange løb. Det har været omdrejningspunktet for appen GoMission.

Målet med appen er at støtte borgere med et udviklingshandicap i et mere selvstændigt liv. Og at bidrage til følelsen af at kunne selv.

Go mission-appen

Go mission-appen

Appen ’Go Mission’ har overordnet tre funktioner:

 • En visuel og enkel kalenderoversigt hjælper med at skabe struktur og forudsigelighed
 • Guides vejleder borgeren i en aktivitet ved hjælp af simple, visuelle trin
 • Missioner bryder borgerens langsigtede mål ned i overskuelige opgaver, som vises i kalenderen.

Appen giver dermed borgeren fokus på det lange lys i det daglige. Når en opgave løses, får borgeren en stjerne. Når alle stjerner er samlet, er mission udført – og borgeren har udviklet sig personligt undervejs.

En app baseret på behov

Udvikling af appen startede hos borgerne og det pædagogiske personale, langt fra design og kodning.

Som første skridt udførte Syddansk Sundhedsinnovation en behovsanalyse, som bestod af besøg på to bosteder og interviews med personale og borgere med udviklingshandicap. Det gav kendskab til hverdagen på et bosted og nogle af de behov, man oplever, når man lever med et udviklingshandicap.

Nogle af de vigtigste opdagelser var:

 • En forholdsvis stor del af målgruppen har udfordringer med at læse.
  Løsning i appen: Overalt i appen kan man holde fingeren nede for at få tekst læst op
 • Personer med udviklingshæmning bruger i vid udstrækning smartphones og apps som resten af befolkningen.
  Løsning: Appen er designet som en regulær app (til både iOS og Android) og kræver ingen særlig hardware. Samtidig læner den sig op ad genkendelige funktioner og knapper.
 • Hjælpemidler kan opleves som stigmatiserende og pinlige at bruge.
  Løsning i appen: Appen er visuelt neutral.
 • Motiverende og verbal guiding virker motiverende, og gør det sjovere for mange at løse en opgave
  Løsning i appen: Personale kan indtale lydklip eller optage video, der forklarer hvordan man løser en opgave som tøjvask, indkøb osv.
 • Målgruppen ’borgere med udviklingshandicap’ er meget bred, og der er stor variation i, hvor meget borgerne selv kan.
  Løsning i appen: Appen kan tilpasses den enkelte borgeres evner. Fx kan man indstille, om borgeren har adgang til både kalender, guides og missioner – og om de selv kan tilføje nyt indhold.

Partnere

Tele Call Aps, Syddansk Universitet, Knagegården og Syddansk Sundhedsinnovation.

Projektperiode: Start 8. juni 2020.

Go Mission: En del af VISE VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme

Go Mission er et af fem VISE-projekter, som afprøver og videreudvikler velfærdsteknologier og velfærdsydelser til gavn for borgeren og de involverede sundhedsprofessionelle. Det samlede VISE har et etableret partnerskab og en fastlagt tidsplan (slutdato: dec. 2021). Syddansk Sundhedsinnovation bidrager med ny viden omkring brugernes oplevelser med produktet.

Læs mere om VISE.

Kontakt

Morten Givskud

Projektleder

Brugercentreret Innovation


24 65 01 41
APPFWU01V