Skip til primært indhold

Hjemmemonitorering af gravide med komplikationer

Telemedicinsk løsning til gravide med komplikationer giver tryghed, fleksibilitet og bedre mulighed for at påtage sig et større ansvar for egen behandling for den enkelte gravide

Mere tryghed, fleksibilitet og eget ansvar til gravide med komplikationer

Alle fødeafdelinger i Danmark vil inden udgangen af 2020 tilbyde gravide med komplikationer telemedicinsk hjemmemonitorering, så den gravide i stedet for at skulle til ekstra kontroller hos jordemoderen, selv kan monitorere egen og fostrets tilstand i hjemmet og indsende målinger til sygehuset.

Aftalen om telemedicinsk hjemmemonitorering er en del af Økonomiaftalen 2018 (ØA2018), der er indgået mellem regeringen og Danske Regioner. Opgaven ligger regionalt og i Region Syddanmark har Syddansk Sundhedsinnovation fået projektleder rollen for projektet.

Aftalen om telemedicinsk hjemmemonitorering bygger de gode erfaringer med Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) af gravide med komplikationer på Aarhus Universitetshospital, samt en business case, som belyser de kvalitative og økonomiske effekter ved en national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide med komplikationer.

Det kliniske personale på Aarhus Universitetshospital giver udtryk for, at de ved hjælp af telemedicinsk hjemmemonitorering kan levere den samme eller bedre kvalitet til de gravide, der er egnet til denne behandlingsform.

Også de gravide med komplikationer er tilfredse med den telemedicinske løsning, da den bidrager til større tryghed og fleksibilitet i forløbet, plus en større kompetence og mulighed for at påtage sig et større ansvar for egen behandling for den enkelte gravide.

VISION

I Region Syddanmark er visionen for fremtidens telemedicinske løsning til gravide med komplikationer, at de gravide foretrækker hjemmemonitorering og oplever øget empowerment samt et personale med større overskud.

FORMÅL

I al sin enkelhed betyder hjemmemonitorering at nogle af de behandlinger, som den gravide i dag bl.a. skal til jordemoderen for at få foretaget, vil den gravide med hjemmemonitorering kunne foretage i eget hjem.

Formålet for indførsel af telemedicinsk hjemmemonitorering i Region Syddanmark er at kunne give gravide med komplikationer tilbuddet om hjemmemonitorering og stadig bevare samme kvalitet i fagligheden og med udgangspunkt i en omkostningsneutral løsning.

MÅL

At kunne tilbyde gravide med komplikationer telemedicinsk hjemmemonitorering, så gravide kan monitorere deres egen og fostrets tilstand hjemmefra ved løbende at indsende målinger til sygehuset. Tilbuddet vil ske til de gravide, der i visitationsprocessen findes egnede til at foretage hjemmemonitorering.

Løsningen forventes også at kunne tilbyde den gravide en større fleksibilitet. Kontroller kan aftales mere fleksibelt, og der vil ikke være samme behov for at tage fri fra arbejde for at komme til kontrol. Derudover kan målingen foretages inden for en given tidsramme, hvor det bedst passer til den gravides rytme. Og den gravide vil spare transporttid og – omkostninger.

På fødeafsnittene i Region Syddanmark er målet at give personalet mulighed for at omorganisere deres arbejdstimer, således at de kan minimere den tid de bruger på standard målinger og i højere grad kan give den omsorg, støtte og vejledning, den gravide har brug for.

Leverancer

I februar 2019 blev analysefasen afsluttet og projektet er gået fra analysefasen til anskaffelsesfasen, hvor Region Syddanmark står i spidsen for et tværregionalt partnerskab omkring anskaffelse af CTG-apparat til hjemmemonitorering. Herunder ligger opgaven med udarbejdelse af udbud i tæt samarbejde med de øvrige regioner om kravspecifikationer etc.

Implementering af en minimumsløsning uden CTG på Region Syddanmarks fire fødesteder er igangsat. Dette gøres for at sikre, at instrukser udarbejdes, og at der foretages prøvehandlinger samt organisationen gøres moden til den samlede telemedicinske løsning til hjemmemonitorering.

Fødestederne står for at udarbejde lokale implementeringsplaner med detaljeret arbejdsgangsbeskrivelse og uddannelsesplan. Hjemmemonitorering skal være en del af Mit Sygehus i Region Syddanmark

I projektet er nedsat en styregruppe, hvor regionens fire fødesteder er repræsenteret sammen med Medico-IT. SDSI skal sikre, at styregruppen løbende holdes informeret om projektet, og at der kommunikeres til projektets øvrige interessenter.

Syddansk Sundhedsinnovation har projektledelsen og har til opgave at sikre realisering af implementering af hjemmemonitorering – både i relation til den tekniske infrastruktur og løsning og i relation til den forandringsledelse, der skal foregå i forbindelse med implementeringen.

Samarbejdspartnere

Region Syddanmark

  • Odense Universitetshospital
  • Sygehus Lillebælt
  • Sydvestjysk Sygehus
  • Sygehus Sønderjylland
  • Regional-IT.

Tværregionale samarbejdspartnere som Region Syddanmark samarbejder med omkring udbudsprocessen for anskaffelse af CTG-apparater til hjemmemonitorering:

  • Region Hovedstaden
  • Region Sjælland
  • Region Midtjylland
  • Region Nordjylland.

Kontakt

Lise Ringkvist

Projektleder

Brugercentreret Innovation


29 24 89 81 Lise Ringkvist på LinkedIn
APPFWU02V