Skip til primært indhold

Opsamling: Videokontakt mellem patienter, pårørende og sygehus - temadagen 16. januar 2024

Videokontakt er efterhånden blevet en integreret del af mange patienter og pårørendes kontakt med sygehuset. Og i fremtiden vil de digitale muligheder i endnu højere grad blive en del af dagligdagen i sundhedsvæsenet.

Mere end 70 deltagere havde 16. januar 2024 fundet vej Syddansk Sundhedsinnovation til den anden temadag om virtuelle kontakter mellem patienter, pårørende og sygehus.

Ved den første temadag på området i februar 2023 var der 40 deltagere.

Det vidner om, at brugen af videokontakt bliver mere og mere aktuel for sundhedspersonalet. Brugen af videokontakt i mange forskellige udgaver er efterhånden en integreret del af patienters og pårørendes kontakt med sygehuset. Og dem som ikke bruger videokontakt har stort fokus på og interesse for, hvordan de kommer i gang med det.

Genbrug er godt – også når det gælder spredning af innovation

Temadagen handlede om, hvordan vi kan sprede den viden, vi besidder.

Lene Krogh Jeppesen og Majken Præstbro fra Center for Offentlig-Privat Innovation ( (CO-PI) ) holdt oplæg og faciliterede dagens workshop. De fortalte om spredning som koncept og introducerede deltagerne til et værktøj, som kan hjælpe med at sprede og genbruge innovation – et værktøj som deltagerne selv fik anledning til at anvende.

Center for Offentlig - Privat Innovation har nemlig udviklet en såkaldt Spredningsguide, der bygger på forskning og feltarbejde og er testet på en bred vifte af fagområder i hele den offentlige sektor.

Som Majken Præstbro siger:

- Der skal to til en tango og Spredningsguiden hjælper således både den, der vil dele en innovation og den, der vil genbruge en innovation med, trin-for-trin at komme med konkrete forslag til netop den proces.

Lene og Majken har én overordnet opfordring:

- Det er helt i orden at tyvstjæle, når det handler om at sprede innovation! De opfordrede til at genbruge andres innovation eventuelt med tilpasninger til lokale forhold, så alle ikke skal igennem de samme ”børnesygdomme”.

Se præsentation om spredning af innovation.

Videndeling af sølvtøj og vasketøj

Dagen satte fokus på at dele viden og erfaringer. Både de gode men i særdeleshed også de mere udfordrende.

Tre meget forskellige afdelinger, som har arbejdet målrettet med at tilbyde patienterne videokontakt, var inviteret til at komme og præsentere deres konkrete erfaringer og vejen derhen.

  • Virtuelle forundersøgelser til alloplastik ved Per Wagner Kristensen og Lasse Enkebølle Rasmussen fra Ortopædkirurgisk afdeling på Vejle Sygehus. Se præsentation.
  • Video som standard — integration af videosamtaler i patientforløb i ambulant regi ved Malene Anni Lagoni og Christian Korthé Carlsen fra Center for Digital Psykiatri. Se præsentation.
  • Videokonsultation til patienter med endometriose — metode til implementering på tværs af patientforløb ved Camilla Schrøder og Maria Monberg Feenstra fra Gynækologisk Obstetrisk afdeling på Odense Universitetshospital. Se præsentation.

Hver af de tre gav en kort 5-minutters pitch og efterfølgende stod de til rådighed i en 30-minutters workshop, hvor deltagerskaren kunne fordele sig og høre nærmere om deres helt håndgribelige og lavpraktiske erfaringer med videokontakt.

Center for Offentlig - Privat Innovation pegede i den forbindelse på, at denne meget håndgribelige vidensdeling af konkrete løsninger som svar på udfordringer, er den vigtigste del af vidensdelingen.

Strategiske rammer for brug af videokontakt

Inge Bendixen, vicedirektør i Syddansk Sundhedsinnovation, indledte temadagen med en beskrivelse af Region Syddanmarks mangeårige arbejde med virtuelle konsultationer herunder videokontakt.

Region Syddanmark har gennem flere år haft fokus på virtuelle konsultationer. Og regionen besluttede i 2023 at sætte særligt fokus på at understøtte vidensdeling mellem sygehusene om digital innovation og ny teknologi.

I første omgang valgte man vidensdelingen om arbejdskraftsfrigørende teknologi og videokontakt i kombination med hjemmebehandling.

Kommende aktiviteter

Der vil i løbet af 2024 blive afholdt flere temadage for sygehusene om de to fokusområder.

Allerede den 1. februar 2024 afholdes første temadag om arbejdskraftsfrigørende teknologi.

Du kan følge med i de kommende temadage her.

Kontakt

Stephanie Anker Gents

Projektmedarbejder

Digital Innovation


24 65 50 77

Anne Hagelskjær Skovlund

Specialkonsulent

Digital Innovation


24 34 64 14
APPFWU02V