Skip til primært indhold

Mit liv - Mestring, Motivation og Smertehåndtering - MeMoS

Nyt projekt fra Det Digitale Sundhedscenter vil udvikle og afprøve et digitalt koncept, som støtter rehabiliteringen via interaktiv videnformidling, redskaber og øvelser

Mennesker med kroniske smerter har behov for støtte til at mestre livet med smerter. Mange smerteramte mangler viden og redskaber til at opnå større livskvalitet, og der er i dag få tilbud og lang ventetid til eksisterende tilbud.

Formål

MeMoS-projektet vil udvikle og afprøve et digitalt koncept, som støtter rehabiliteringen via interaktiv videnformidling, redskaber og øvelser. Målet er at øge livskvaliteten for de smerteramte og forebygge forværring samt følgesygdomme som funktionsnedsættelse, angst og depression.

Det Digitale Sundhedscenter står bag projektet

Tyve kommuner, tre patientforeninger og én region, som i dag udgør Det Digitale Sundhedscenter (se mere på hjemmesiden) kommer til at udbyde tilbuddet. Det Digitale Sundhedscenter yder b.la. hjælp-til-selvhjælp til mennesker med andre kroniske sygdomme, og forløbet med smertehåndtering således endnu et tilbud.

Der bliver i løbet af foråret 2022 etableret en styre- og projektgruppe, med b.la. Varde, Faaborg-Midtfyn og Ærø kommune samt Foreningen af kronisk Smertepatienter (FAKS), men i udviklingen af tilbuddet vil en række andre organisationer med samarbejdsrelationer med smertepatienter, blive inviteret til at kvalificere konceptet og det faglige indhold.

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har en koordinerende rolle i udviklingen, afprøvningen og udbredelsen, og den overordnede projektledelse varetages af Carsten Jensen fra Syddansk Sundhedsinnovation, som har været projektleder på ”Digital Diabetes. Sammen med Anna-Britt Krog, programleder for DDS, vil de udgøre teamet i SDSI.

Vi har tidligere oplevet af de gode løsninger skabes i fælleskab med kommuner, patientforeninger og de personer, som bruger løsningerne, og vidensdeling og samskabelse bliver også i dette projekt vigtig. 

Hvilke behov har mennesker med kroniske smerter? - Behovsafdækning

Hvem er målgruppen for et digitalt tilbud til mennesker med kroniske smertepatienter, og hvilke ønsker skal løsningen tilgodese? For at komme tættere på svar på disse spørgsmål, interviewede vi en række eksperter, fagpersoner og mennesker med kroniske smerter. Det er der kommet et række personlighedsprofiler (7 personas) ud af, forslag til indhold og en række pointer fra eksperter.

Datagrundlaget stammer fra en kick-off workshop samt interview med otte personer m. kroniske smerter, to eksperter og fire fagprofessionelle. 

Projektperiode

Projektet vil blive gennemført i perioden 1. januar 2022 til 30. april 2024.

Finansiering

En bevilling fra sygeforsikringen "danmark" på 2.5 mio. kr. til projektet gør det muligt at tilbyde mennesker med kroniske smerter et digitalt smerte forløb via appen ”Mit liv – min sundhed”. Det bliver muligt at afvikle et forløb via tablet eller smartphone. Et sådan digitalt tilbud kan startes selvstændigt eller via kommunale fagpersoner, og gør det muligt for kronikkere, i højere grad at tilrettelægge sit eget forløb ud fra deres særlige behov, motivation og hverdagsliv.

Kontakt

Carsten Jensen

Projektleder

Brugercentreret Innovation


24 96 11 72 Carsten Jensen på LinkedIn

Anna-Britt Krog

IT-projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


30 43 31 72 Anna-Britt Krog på LinkedIn
APPFWU02V