Skip til primært indhold

Genanvendelse af blodprøverør – fra risikoaffald til ressource

Feasibility studie undersøgte, om det er muligt at genanvende plastik fra blodprøverør

- PROJEKTET ER AFSLUTTET - 

Læs projektets overordnede konklusioner i den afsluttende rapport (engelsk) og i det danske resumé: 

Formål

Projektet gik ud på at afdække potentialet for genanvendelse af PET (polyethylenterephthalate)-plast i blodprøverør med henblik på at udvikle en cirkulær model for blodprøverør.

Slutmålet var, at PET-materialet fra blodprøverør genanvendes frem for at blive bortskaffet og brændt som risikoaffald, da PET-plast er af høj kvalitet og velegnet til genanvendelse.

Projektet havde fokus på proof-of-concept, hvor resultaterne på den ene side anvendes til at kvalificere løsninger i genanvendelsen af blodprøverør, og samtidig skaber viden om potentialer ift. andre plastholdige produkter i risikoaffaldsfraktionen på sygehusene.

Projektet understøtter Regionsrådets mål om at øge genanvendelsesgraden til mindst 45% i 2030 og Odense Universitetshospitals rolle som lead for grøn omstilling inden for laboratorieområdet med fokus på at drive forandringen mod mindre klimabelastende og mere cirkulære sygehuse samt.

Baggrund

Odense Universitetshospital har som lead på grøn omstilling på laboratorieområdet fokus på, hvordan klimaaftrykket fra laboratorierne kan nedbringes. Det handler bl.a. om at understøtte Region Syddanmarks mål om, at forbrug og produktion i Syddanmark i 2050 er baseret på cirkulær økonomi. Som et af landets største hospitaler har Odense Universitetshospital et naturligt højt forbrug og derved et højt klimaaftryk.

Der udtages dagligt en lang række blodprøver, som analyseres i regionens laboratorier. Blodprøverørene er produceret af PET-plast af meget høj kvalitet, som derfor har stort potentiale i forhold til genanvendelse.

Ved nuværende arbejdsgang bortskaffes og forbrændes blodprøverørene som risikoaffald. Det er en dyr løsning, som har et negativt klimaaftryk. Alene fra Blodprøver og Biokemi på Odense Universitetshospital udgør det ca. 12 tons om året, der bortskaffes som risikoaffald. På tværs af Region Syddanmark drejer det sig om ca. 7 mio. blodprøverør hvert år.

Derfor arbejder Mads Nybo, cheflæge for Blodprøver og Biokemi på Odense Universitetshospital, sammen med Syddansk Sundhedsinnovation, på at afdække, udvikle og teste mulighederne for reduktion af risikoaffald og genanvendelse af plastik fra blodprøverørene.

Samtidig ser producenter af blodprøverør ind i en fremtid, hvor det i stigende grad bliver vanskeligt at skaffe råmateriale til produktion af f.eks. blodprøverør. Der er således også fra producenternes side en interesse i at undersøge muligheden for at bringe genanvendt materiale ind i produktionen og etablere et cirkulært kredsløb.

Der er derfor interesse i at udforske muligheden for genanvendelse af PET-plast både på sygehusene og fra producent-siden. Begge parter har dog brug for at teste og analysere, om det teknisk, sikkerhedsmæssigt og kvalitetsmæssigt er muligt at genanvende blodprøverørene, inden de indgår i et større fælles udviklingsprojekt.

Feasibility Studie

Til at starte med blev der i 2023 igangsat dette feasibility studie, finansieret af Region Syddanmarks Klimareduktionsmidler.

Feasibility studiet testede – i lille skala - hvordan blodprøverør kan tømmes og renses med henblik på at genanvende materialet fra brugte blodprøverør, uden at biologisk materiale og coating i rørene kompromitterer sikkerhed, hygiejne og kvalitet af PET materialet.

Forventet effekt

Genanvendelse af blodprøverør bidrager til regionens mål ift. reduceret og cirkulært forbrug. Genanvendelsen kan:

  • reducere risikoaffald samt transport af denne fraktion
  • reducere udgifterne forbundet med bortskafning af risikoaffald
  • øge genanvendelse af PET-plastik
  • øge cirkulariteten ved at beholde ressourcerne i kredsløb
  • Bidrage til leveringssikkerhed i en tid med ressourceknaphed.

Partnerskab

”Feasbility studiet blev udført i et offentligt-privat partnerskab mellem eksperter og repræsentanter for kerneaktørerne i den potentielle værdikæde for en cirkulær genanvendelsesmodel for blodprøverør.

  • Odense Universitetshospital, Blodprøver og Biokemi var ledende partner og initiativtager. De bidrog med sundhedssektorens perspektiv og leverede brugte blodprøverør til testene.
  • Syddansk Sundhedsinnovation var projektleder, på vegne af OUH. De stod for planlægning, koordinering, opfølgning, rapportering og formidling af projektets samarbejde, aktiviteter og resultater.
  • Teknologisk Institut var med som plastikekspert. De stod for test af fjernelse af mærkater, shredding, vask og tørring af blodprøverørene samt vurdering af kvaliteten af materialet.
  • Global Material & Asset Fond og EcoFITT ApS var med som repræsentanter for industrivinklen ift. cirkulære modeller for plastprodukter. De stod for at planlægge støbetest og komparativ analyse af materialerne fra brugte og ubrugte rør.
  • BD (Becton, Dickinson and Company) var med som en stor international repræsentant for leverandører af blodprøverør. De stod for at levere data om krav til plastmaterialet, der skal bruges til støbing. De leverede også råmaterialer til sammenligning, og vurderede potentialet for at bringe genanvendt materiale ind i et cirkulært loop.

Projektperiode

Projektsamarbejdet startede i 2020. Feasibility studiet blev gennemført fra 1. april 2023 til 31. september 2023.

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Brugercentreret Innovation


29 12 08 05
APPFWU01V