Skip til primært indhold

Medicinspild på hospice

Hospice Sydvestjylland må ofte kassere store mængder medicin når borgere, indlagt direkte fra hjemmet, afgår ved døden.

Det skyldes, at når patienter med livstruende sygdom indlægges direkte fra hjemmet på Hospice Sydvestjylland, opfordres de til at medbringe al deres medicin. Medicin, som efter patientens død skal kasseres, da genanvendelse ikke er muligt grundet praktiske og lovgivningsmæssige forhold.

Ofte drejer det sig om flere bæreposer med medicin hver uge. Det tyder på et betydeligt årligt medicinspild fra denne patientgruppe.

Bæredygtig medicin

Derfor har Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus, Farmakologi sammen med Hospice Sydvestjylland igangsat et projekt, der undersøger omfang og baggrund for medicinspild fra disse patienter, for dermed at kortlægge hvor og hvordan en evt. indsats skal målrettes for at nedbringe medicinspildet.

Projektet er en del af Odense Universitetshospitals leadområde indenfor bæredygtig medicin, hvor nedbringelse af medicinspild skal bidrage til at reducere klima- og miljøbelastningen fra lægemidler.

Bedre livskvalitet

Hertil kommer, at reduktion af unødvendig medicin for patienter med alvorlig og livstruende sygdom kan bidrage til at øge patienternes livskvalitet gennem et lavere lægemiddelindtag og dermed lavere risiko for bivirkninger.

Endelig kan mere rationel anvendelse af lægemidler bidrage til at reducere udgifterne til lægemidler til gavn for borger, region og samfundet generelt.

Den genererede viden fra projektet kan med fordel bringes i spil andre steder i regionen og Danmark, samt tværsektorielt hvor patienter behandles i de palliative faser i både primær og sekundær sektor.

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem Odense Universitetshospital, Farmakologi, Esbjerg Sygehus & Grindsted Sygehus, Sygehusapoteket Esbjerg Sygehus, Hospice Sydvestjylland, Enhed for lindrende behandling Esbjerg Sygehus, Afdelingen for Grøn Omstilling, Region Syddanmark og Syddansk Sundhedsinnovation.

Sidsel Arnspang Pedersen, speciallæge, Farmakologi, Odense Universitetshospital er projektleder.

I Syddansk Sundhedsinnovation glæder vi os til at komme i gangmed projektet, hvor vi bl.a. understøtter inddragelsen af de tværsektorielle interessenter ift. samskabelse og kvalificering af anbefalinger og initiativer, som kan implementeres efter projektet.

Projektet er finansieret af Region Syddanmarks pulje til grønne initiativer.

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Brugercentreret Innovation


29 12 08 05
APPFWU02V