Skip til primært indhold

Patienternes oplevelse af frivillige tilbud

Syddansk Sundhedsinnovation undersøger hvordan patienterne oplever de frivillige tilbud på Odense Universitetshospital.

Syddansk Sundhedsinnovation undersøger i første halvdel af 2024 patienternes oplevelse af de frivilligbaserede tilbud på Odense Universitetshospital.

Undersøgelsen er bestilt af og foregår i tæt samarbejde med Patient- og Pårørendeservice, Odense Universitetshospital samt syv udvalgte afdelinger, som samarbejder med frivillige.

De frivillige tilbyder støtte, omsorg og nærvær

På Odense Universitetshospital – såvel som på regionens øvrige sygehuse – bidrager en lang række frivillige organisationer med støtte, omsorg og nærvær til patienter, som af den ene eller anden grund har brug for en ekstra hjælpende hånd i forbindelse med deres ophold på sygehuset.

Det kan være alt fra frivillige, der er besøgsvenner på sengeafsnit, hjælper med at finde vej eller tilbyder generel støtte og samtaler til patienter og pårørende.

Formålet med undersøgelsen er at undersøge,

  • Hvordan patienter og pårørende oplever de frivillige tilbud på Odense Universitetshospital
  • Hvilken værdi de frivillige indsatser skaber i patienternes behandlingsforløb
  • Hvilken kvalitativ effekt de frivillige indsatser har.

Undersøgelsen søger at belyse den patientoplevede værdi bredt (kvantitativt), på tværs af en række afdelinger og frivillige tilbud fordelt på Odense Universitetshospital i Odense og Svendborg.

Dette kombineres med en mere dybdegående (kvalitativ) undersøgelse af, hvordan de frivillige ’anvendes’, og hvilken værdi det har for patienter og pårørende tilknyttet fem udvalgte afdelinger i henholdsvis i Odense og Svendborg.

Undersøgelsens resultater forventes at blive tilgængelige i juni 2024.

Kontakt

Marie Harup Jensen

Innovationskonsulent, antropolog

Innovativt Byggeri og Drift


20 56 69 42

Charlotte Maria Max

Innovationskonsulent

Innovativt Byggeri og Drift


29 20 16 14 Charlotte Maria Max på LinkedIn
APPFWU01V