Skip til primært indhold

Funding til sundhedsinnovationsprojekter i Region Syddanmark 2023

I Region Syddanmark sidder der i Syddansk Sundhedsinnovation tre specialiserede fundingkonsulenter med den opgave at skaffe finansiering til sundhedsinnovation fra puljer og fonde.

Fondssøgning - en tidskrævende proces

Baggrunden for denne centrale regionale funktion er, at fondssøgning er en tidskrævende og til tider uigennemskuelig proces, hvilket kan være en barriere for, at gode ideer fra klinikken kommer ud og leve.

Derfor ønsker Region Syddanmarks, at fagpersoner kan henvende sig til fundingkonsulenterne i Syddansk Sundhedsinnovation og få støtte til de praktiske og formelle dele af at søge penge til gode sundhedsprojekter.  

Midler til projekter i 2023.

I 2023 blev der sendt 30 plus af sådanne ansøgninger i samarbejde mellem fundingkonsulenter og fagpersoner. Indtil videre har en tredjedel fået tilsagn og dermed midler til realisering af projekter.

Eksempler på projekter, der er igangsat eller bliver det i nærmeste fremtid er:

  • Forebyggelse af kræft sammen med Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus og en lang række nationale og internationale partnere – et EU-finansieret projekt, der skal køre i 4 år og hvor Region Syddanmark samlet har modtaget 41 mio. kr.
  • Flere grønne projekter, i samarbejde med regionens sygehuse, der skal understøtte den grønne omstilling, bæredygtighed og cirkulær økonomi.
  • Udvikling af et kompetenceforløb i digital ledelse i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der skal udvikle et uddannelseskoncept, der vil ruste ledere i sundhedssektoren til at lede den digitale transformation.
  • Midler til indretning af ventearealer i Fælles Akutmodtagelsen ved Sygehus Sønderjylland fra Knud og Dagny Andresens Fond.
  • Øget inddragelse af pårørende til patienter med gigt finansieret af TrygFonden, som gennemføres i samarbejde med Gigtforeningen.

Allerede nu tegner 2024 til også at blive fyldt med gode ansøgningsforløb både nationalt og internationalt.

Hjælp og rådgivning til funding

På Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside under Funding finder du en opdateret liste over relevante fonde inden for sundhedsinnovation med fokusområder og tidsfrister.

Fundingteamet sender også nyhedsbreve ud 4 gange årligt med ideer til fonde. Man kan tilmelde sig modtagerlisten på hjemmesiden.

Har du lyst til at høre mere om hvordan regionens fundingkonsulenter kan støtte jer i at få midler hjem til gode ideer så kan du kontakte dem og læse mere på

Kontakt

Maria Hardt Schønnemann

Konsulent

Styring, Udvikling og Viden


29 64 58 84 Maria Hardt Schønnemann på LinkedIn

Kirstine Kingo Errebo Østergaard

Konsulent

Styring, Udvikling og Viden


40 16 31 10

Emilie Brysting

Specialkonsulent

Styring, Udvikling og Viden


24 66 92 45
APPFWU02V