Skip til primært indhold

Elever bygger bro omkring sundhed og STEM-fag på tværs af uddannelsestrin

Projektet Sundt Af-STEMt har nu gennem to år udviklet undervisningsforløb i STEM-fag for hele uddannelseskæden med fokus på fremtidens sundhedsvæsen

Fra folkeskole til videregående uddannelse

I løbet af foråret 2022 har folkeskoleelever, gymnasieelever og universitetsstuderende mødtes på tværs ved tre fællesaktiviteter, hvor inspiration, læring og brobygning har været i centrum.

- Folkeskoleeleverne er meget skarpe og er bare med det samme på. Det er dejligt, når vi nu har forberedt noget undervisning, at de gerne vil følge med.

Det fortæller en elev fra 2.g på Odense Tekniske Gymnasium (OTG), da hans klasse er vært for en gruppe besøgende folkeskoleelever fra Seden og Rising Skole ved en fælles undervisningsdag – et såkaldt ”knudepunkt” - tidligere dette forår.

Case om diabetes viser hvad STEM kan

Dagens overordnede tema er diabetes, og 2.g’erne har forberedt en række stationer, hvor folkeskoleeleverne bl.a. kan høre om og arbejde med genetik, blodsukkermåling, fedtprocent og enzymer. Der er også mulighed for at få en rundvisning og se skolens faciliteter. Dagen indledes med fælles ryste-sammen-lege, som folkeskoleeleverne har forberedt, og afsluttes med en quiz, hvor eleverne dyster i viden om diabetes.

Flere unge skal interessere sig for STEM-fagene

Arrangementet er en del af projektet Sundt Af-STEMt, som siden 2020 har udviklet og afholdt undervisningsforløb, som på tværs af folkeskoler, teknisk gymnasium og videregående uddannelse sigter mod at inspirere unge til at arbejde med STEM-fag som en nøgle til at forstå og løse nogle af tidens store sundhedsproblematikker.

Gennem case-baseret undervisning bliver eleverne præsenteret for en problematik (dette forår diabetes) og arbejder med redskaber og ideer til at takle den.

Ved fællesaktiviteterne møder eleverne unge på uddannelsestrinet over dem, som arbejder med samme emne. Tanken er at give eleverne mulighed for at møde rollemodeller, som kan give en håndgribelig idé om, hvad det vil sige at vælge en uddannelsesvej inden for STEM-fag.

På den store klinge handler det om at sikre STEM-uddannet arbejdskraft til udviklingen af løsninger til fremtidens sundhedsvæsen. I det nære perspektiv handler det om at give eleverne inspirerende undervisning og gode fælles oplevelser – fagligt og socialt.

Tre knudepunkter hen over foråret 2022

Derfor er knudepunktet på OTG heller ikke det eneste dette forår. Tilbage i februar mødtes projektets folkeskoler på tværs for at arbejde med den fælles case og sikre en god forståelse af stoffet, før de skulle mødes med gymnasieeleverne. Og senest har gymnasieeleverne fra OTG i april mødtes med studerende fra Syddansk Universitets bacheloruddannelse i Sundheds- og Velfærdsteknologi til en fælles dag.

Her blev gymnasieeleverne vist rundt og præsenteret for faglige oplæg om relevant forskning. De deltog ligeledes i aktiviteter på en række stationer, som blandt andet handlede om måling af bevægelse som en vej til forebyggelse af sygdom. Både gymnasieelever og unistuderende tog data og erfaringer fra dagen med i deres videre projektarbejde.

Knudepunkterne i Sundt Af-STEMt er således både en måde for de yngre elever at blive inspireret til deres videre vej i uddannelsessystemet. Og det er en mulighed for de ældre elever og studerende at øve sig i at formidle, lære fra sig og spejle egne erfaringer.

Tilbage på OTG ved knudepunktet med folkeskoleeleverne er 2.g-værterne bevidste om deres rolle som værter og formidlere for de yngre elever. Som en af dem siger: ”Jeg håber, at de ser, at det her er noget, som alle kan være med til. Jeg håber, de får set, at HTX ikke kun er for dem, som kun kan lide matematik. Jeg håber, at vi får givet dem noget viden med, som de kan bruge til noget.

Samarbejde på tværs af uddannelser

Sundt Af-STEMt er et samarbejde mellem Odense Tekniske Gymnasium, Syddansk Universitet, Seden Skole, Risingskolen og Syddansk Sundhedsinnovation. Projektet løber fra 2020-2022.

Projektet er finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Kontakt

Marie Harup Jensen

Antropolog

Syddansk Sundhedsinnovation, Innovativt Byggeri og Drift


20 56 69 42
APPFWU02V