Skip til primært indhold

Digitalt tilbud til mennesker, som lever et liv med vedvarende smerter

Et nyt digitalt tilbud kan støtte mennesker, der lever med kroniske smerter

Paneldebat ved afslutningskonferencen i MeMoS-projektet. I panelet var Iben Rode (FAKS), Henrik Bjarke Vægter (Smertecenter Syd), Anne Jørgensen (Varde Kommune) og Jeanette Elbek (Varde Kommune). Morten Givskud, Syddansk Sundhedsinnovation modererede.

Debat ved afslutningskonferencen i MeMoS-projektet.

Debat ved afslutningskonferencen i MeMoS-projektet.

Fra DigiWalk hvor 4 interaktive stande tager udgangspunkt i erfaringer opnået i MeMoS-projektet.

Fra DigiWalk hvor 4 interaktive stande tager udgangspunkt i erfaringer opnået i MeMoS-projektet.

I projektet “Mestring, motivation og smertehåndtering” (MeMoS) har Det Digitale Sundhedscenter sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune, Varde Kommune, Ærø Kommune, Foreningen af kronisk smerteramte og pårørende (FAKS), Gigtforeningen, Smertecenter Syd og jobcenteret i Varde udviklet et nyt digitalt tilbud til mennesker, som lever et liv med vedvarende smerter. Forløbet, som hedder ”Et bedre liv med smerter”, kan findes i appen ”Mit liv – min sundhed”

Den 21. marts 2024 var mere end 60 deltagere mødt op i Syddansk Sundhedsinnovation for at markere afslutningen på MeMoS-projektet. Deltagerne kom fra patientforeninger, kommuner, jobcentre, videns-institutioner og smertecentre og -klinikker.

Effektive og bæredygtige digitale løsninger til smerteramte

Dagen startede med en interviewrunde hvor Iben Rode fra FAKS, Jeanette Elbek og Anne Jørgensen, Varde Kommune og Anne-Mette Rasmussen, Smertecenter Syd gav deres bud på, hvordan vi sammen kan skabe og implementere effektive og bæredygtige løsninger for at forbedre livet for smerteramte mennesker.

De fleste af aktørerne er positive, når det gælder digitale løsninger til mennesker med kroniske smerte. Der bliver peget på, at digitale løsninger giver fleksibilitet for mange. At smerteramte får medindflydelse på, hvordan de kan håndtere et liv med kroniske smerter.

Men, der bliver også peget på udfordringer. Udfordringer, som handler om, at smerteramte er en bred gruppe med individuelle behov. Nogle har levet med smerter i årevis og er vant til at opsøge viden. Andre er ny diagnosticeret. Mange smerteramte har kognitive udfordringer og ikke alle er klar til at sætte sig ind i digitale løsninger. Atter andre mangler basale digitale kompetencer.

I løbet af interviewet kom de fire aktører blandt andet ind på, at de digitale løsninger har tendens til at indeholde for meget information, og at man skal huske relationen til sundhedsprofessionelle.

Implementering er som altid en udfordring. Jeanette Elbek fra Varde Kommuner mener, at appen skal understøtte de ofte lange forløb, som smerteramte er igennem. Derfor skal implementering tænkes bredt og ske i tæt samarbejde med de kommuner, jobcentre, almen praksis og sygehuse, som skal være med til at introducere appen for de smerteramte.

Anne-Mette Rasmussen peger på, at løsningerne med fordel kan målrettes og gradvist foldes ud.

Et levet liv med smerter

Mange af disse forhold var Simone Jensen også inde på. Simone har levet med kroniske smerter i 8 år. Hun vil helt klart anbefale forløbet, da hun mener, den er ”… ret nem at håndtere” og ”… virker overskuelig”.

Samtidigt peger hun på, at appen kan gøre det nemmere at få kontakt med ’systemet’, uden at man behøver at være fysisk tilstede. Det vil være en lettelse for mange.

Simone mener, vi altid skal have øje for de borgere, som har færre digitale kompetence og derfor risiker at blive efterladt.

Smerteramte er ofte kognitivt udfordrede, så de skal bruge mere tid på at lære et digitalt tilbud at kende. Det kan tale for mere enkle apps, eller at de skal kunne tilpasses individuelt, som det er tilfældet med forløbet i appen.

Kroniske smerter – One size does not fit all

Klinisk professor Henrik Bjarke Vægter, Smertecenter Syd, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital lagde i sit indlæg vægt på, at kroniske smerter rammer mange mennesker. Indenfor de seneste tre måneder begrundes således omkring halvdelen af alle kontakter til sundhedsvæsenet med smerter

Heldigvis angiver kun en lille del - 8 % -, at smerterne er invaliderende. Smerter rammer altså meget forskelligt. Og der er ikke én vej at gå, hverken for den smerteramte eller for sundhedspersonalet.

Det samme kunne man sige gælder for digitale løsninger. De kan ikke hjælpe alle mennesker med smerter.

Henrik Vægter mener, at vi skal sætte ind med digitale tilbud dér, hvor sundhedsvæsenet ikke er effektivt nok i dag – steder, hvor de digitale løsninger forventes at skabe størst værdi, både for den smerteramte borger og for sundhedspersonalet.

Vi skal med andre ord sætte ind der, hvor hullerne i osten findes.

Hvordan kan innovation løse komplekse problemer i sundhedsvæsenet

Christian Mercado, enhedschef i Syddansk Sundhedsinnovation begyndte sit oplæg med at beskrive den udfordring, som sundhedsvæsenet står over for: En aldrende befolkning, flere kronisk syge patienter og et stigende antal multisyge. Samtidig er der faldende fødselstal, færre sengepladser på hospitaler og udfordringer med rekruttering og fastholdelse af arbejdsstyrken i sundhedssektoren.

Christian Mercado mener:

- For mig indebærer innovation ikke blot introduktion af nye ideer, men skabelsen af meningsfulde ændringer, der gør en reel forskel for patienter, personale og samfundet.

Det handler om at implementere både radikal innovation, der kan omdanne hele systemer og processer, og inkrementel innovation, der gradvist forbedrer det eksisterende.

Ved at kombinere teknologi med dybdegående forståelse for patienternes og personalets behov kan vi skabe et mere effektivt, tilgængeligt og bæredygtigt sundhedssystem for fremtiden.

Paneldebat

Ved den afsluttende paneldebat med Iben Rode, Henrik Bjarke Vægter, Anne Jørgensen og Jeanette Elbek fik alle, inklusiv deltagerne, en åben og ærlig snak, som tydeligt viste, at der, med Carsten Jensens ord, ikke er et quick fix i brugen af digitale løsninger.

Centralt i debatten var, hvordan digitale løsninger reelt bør supplere det, vi allerede gør. Altså erstatter dele af det, som vi i dag betegner som kerneopgaven. Vi skal tænke nyt og ikke blot digitalisere opgaverne, som vi kender dem i dag. Digitale løsninger må ikke blot blive et ’ad on’.

Som en spørger sagde: Hvornår bliver digitale løsninger en ”god nok” erstatning?

Her har vi alle en opgave i at opstille faglige målsætninger. Målsætninger om, at de sundhedsfaglige skal engagere de smerteramte og præsentere dem for tilbud om digitale løsninger, som passer godt til deres situation. Og det kræver i høj grad noget af sundhedspersonalet.

Selvfølgelig blev der også drøftet implementering. Den svære implementering.

Som Christian Mercado sagde:

- Teknologien er det nemme. Det svære er at få systemet til at bruge teknologien som erstatning for eksisterende behandling. Kun på den måde giver det værdi for alle.

Kontakt

Carsten Jensen

Projektleder

Brugercentreret Innovation


24 96 11 72 Carsten Jensen på LinkedIn

Anna-Britt Krog

Specialkonsulent, udviklingskoordinator, (Programleder for Det Digitale Sundhedscenter)

Brugercentreret Innovation


30 43 31 72 Anna-Britt Krog på LinkedIn
APPFWU02V