Skip til primært indhold

Netværk for Digital Svangreomsorg

Hvordan kan digital patientkommunikation være med til at sikre det gode sammenhængende svangreforløb?

Jordemødre fra landets fødesteder og andre, som arbejder med, eller interesserer sig for digitale løsninger til fødsels- og graviditetsområdet var den 7. maj 2024 mødt op i Syddansk Sundhedsinnovation til møde i netværk for Digital Svangreomsorg. Dagens tema var digital patientkommunikation i svangreomsorgen.

  • Vi delte viden med eksempler på ’hvornår og hvordan’ vi i dag anvender forskellige digitale løsninger til patientkommunikation på svangreområdet.
  • Vi gav hinanden perspektiver på, hvordan digital kommunikation kan understøtte den øvrige kommunikation og dermed være med til at skabe sammenhæng og ensrette patientkommunikationen
  • Vi aftalte at mødes virtuelt for at drøfte, hvordan vi kan dele vores mange gode digitale tilbud til gravide på tværs af regioner. Vil du med til det møde? Skriv til Lise Ringkvist på lru@rsyd.dk.

Den Digitale Sengestue - arbejdet med digital omsorg

Jane Klode, tværsektoriel ansat jordemoder, Afsnit for Gravide, Aarhus Universitetshospital præsenterede arbejdet med Digital forløbsguide fra Emento og ledelse af digitalisering. Lektor ved Psykologisk Institut Charlotte Jonasson, Aarhus University supplerede med sit arbejde om læring i digital kommunikation.

Fødselsforberedelse anno 2024

Anette Werner, udviklingsjordemoder, jordemoder, ph.d., Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus gav et indblik i, hvilken rejse Odense Universitetshospital har taget mod at gøre digital fødselsforberedelse til en integreret del af det samlede fødselsforberedelsestilbud på sygehuset.

På mødet lavede deltagerne i fællesskab en kortlægning af digitale tilbud. Kortlægningen gav mulighed for en snak om overlap og bedre samarbejde på tværs af fødestederne omkring de mange digitale tilbud.

Netværk for Digital Svangreomsorg.

Formålet med netværket Digital Svangreomsorg er at dele den nyeste viden om digitale løsninger på fødsels- og graviditetsområdet. Både de løsninger vi kender og bruger i dag og de løsninger, vi skal bruge i fremtidens sundhedsvæsen.

Med netværket sætter vi gang i en tværregional debat om digitalisering på fødsels- og graviditetsområdet, og vi inspirerer hinanden til øget digitalisering, netværk og samarbejde på tværs.

Netværket mødes igen i efteråret 2024.

Kontakt

Lise Ringkvist

Projektleder

Brugercentreret Innovation


29 24 89 81 Lise Ringkvist på LinkedIn
APPFWU01V