Skip til primært indhold

Automations- og robotløsninger på danske hospitaler

Årets Hospital Automation Summit 2024 satte fokus på potentialer og barrierer for at automations- og robotløsninger på danske hospitaler

Årets Hospital Automation Summit 2024, med over 150 deltagere, satte endnu engang fokus på potentialer og barrierer for at automations- og robotløsninger kan frigøre sundhedspersonalet fra manuelle, gentagne og tidskrævende arbejdsopgaver og dermed give mere tid til patienterne.

Syddansk Sundhedsinnovation havde sammen med CCR - Centre for Clinical Robotics, OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus, Odense Robotics, Danish Life Science Cluster og Danish Technological Institute skabt et spændende program med oplæg fra repræsentanter for hospitaler, virksomheder og vidensinstitutioner.

Et af højdepunkterne var paneldebatten "How do we solve the challenges for new acquisitions in hospital automation? modereret af Louise Halgaard Gotfredsen.

Panelets deltagere Ricco Dyhr, Lars Bech-Jørgensen, Gulshan Akhtar Din og Rikke Haahr udfordrede hinandens ideer og perspektiver baseret på gode spørgsmål fra deltagerne.

Vigtige pointer fra paneldebatten:

  • Koordinering mellem hospitaler: Vi skal bryde med "not-invented-here"-mentaliteten.
  • Åbenhed om behov: Vi skal undgå lokale løsninger og tænke skalering ind meget tidligere.
  • Forventningsafstemning: Alle partnere skal være åbne om, hvad de vil have ud af samarbejdet, så det kan tænkes ind fra start.
  • Stræbe efter enkle procedurer: Simple processer kan føre til bedre løsninger.
  • Innovation sker ikke i indkøbsafdelingen: Innovation sker ude i driften i samarbejde med innovationskonsulenterne.
  • Mod og risikovillighed: Vi skal gøre op med nul-fejls-kultur, turde tage risici og udfordre hinanden for at nedbryde barrierer og finde nye veje.

Syddansk Sundhedsinnovation bidrog to præsentationer i dagens program:

  1. "The strategic focus on green transition in Danish hospitals. How can automation play a role?" ved Caroline Damsbo Strudwick.
  2. "DesignWISE - how do we design sustainable?" ved Lotte Haag Borg, som afsluttede sin præsentation med en fælles meditation, hvilket flere af konferencens deltagere tog med sig som et præsentations-hack.
APPFWU01V