Skip til primært indhold

EU-indsats skal forebygge ikke-smitsomme sygdomme

Banebrydende EU-projekt mod ikke-smitsomme sygdomme som kræft, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og luftvejssygdomme

Fra kick off i Oslo, januar 2024

Fra kick off i Oslo, januar 2024

Kick off for Joint Action Prevent NCD

Et historisk EU-initiativ samler 25 nationer i en fælles indsats for at forebygge ikke-smitsomme sygdomme som kræft, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og luftvejssygdomme.

Den 13.-15. februar 2024 lød startskuddet for det til dato største sundhedsforebyggelsesprojekt, nemlig Joint Action Prevent NCD.

Med Norge som lead har det taget 1,5 år at scope projektet og samle partnerskabet til den omfattende indsats. Kick-off blev markeret i Oslo.

Sygehus Lillebælt og Syddansk Sundhedsinnovation repræsenterer Region Syddanmark

På vegne af Region Syddanmark har Sygehus Lillebælt og Syddansk Sundhedsinnovation centrale roller i projektet. Og ved mødet i Oslo præsenterede vi de danske bidrag og indgik i netværk for at styrke interaktion mellem medlemslandene.

Ikke-smitsomme sygdomme kaldes på engelsk NCDs (Non-Communicable Diseases), som nævnt kræft, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og luftvejssygdomme.

Det er sygdomme, som udgør en stor udfordring for folkesundheden, hvor over 75% af befolkningen er i risiko for at udvikle disse sygdomme.

Vi kender risikofaktorerne - usund kost, rygning, alkoholforbrug og fysisk inaktivitet, men alligevel stiger de samfundsmæssige og økonomiske omkostninger.

Alene i EU udgør sygdommene hele 115 milliarder EUR årligt i sundhedsudgifter. Sammen med de menneskelige omkostninger viser det et presserende behov for en koordineret indsats.

Projektet løber frem til 2027. Det er medfinansieret af Den Europæiske Union med et samlet budget på 95,5 millioner EUR, hvilket repræsenterer 20% af EUs samlede sundhedsbudget.

Kontakt

Emil Høstrup

Projektleder

Brugercentreret Innovation


24 79 99 92 Emil Høstrup på LinkedIn
APPFWU02V