Skip til primært indhold

Mindre morgenmyldretid i Planlagt Kirurgi på Esbjerg Sygehus.

Flere nye tiltag forhindrer, at patienter og sundhedspersonale bliver væk fra hinanden i modtagelsen i Planlagt Kirurgi på Esbjerg Sygehus.

Venteområdet i modtagelsen bliver hurtig fyldt op, når patienter og pårørende møder tidligt ind om morgenen i Planlagt Kirurgi, Esbjerg Sygehus.

Det har tidligere skabt forsinkelser og udfordringer i arbejdsflowet, når patienter ”bliver væk fra sundhedspersonalet”, fx når patienten er på toilet eller i omklædning. Med projektet ”Rette patient til rette personale” i 2023 blev der udarbejdet et idékatalog for mulige løsninger på problematikken. Et arbejde som med en række nye tiltag har båret frugt i modtagelsen i Planlagt Kirurgi, Esbjerg Sygehus.

Nye tiltag

  • Nye tiltag skaber en række løsninger, som alle bidrager til at mindske morgentravlheden.
  • Nye samtalerum for læger
  • Specifikt allokeret modtagerum til sygeplejerskerne
  • Bioanalytikeren finder selv patienter til blodprøver via deres arbejdstelefon
  • Bioanalytikere tager blodprøver i et modtagerum i stedet for i venteområdet
  • Patienterne scanner selv ind/ud, så deres lokation altid er kendt.
  • Boarding Pass der tydeligt melder patienten klar til operation efter modtagelsen med lægesamtaler, blodprøver, anæstesi mv.

Når klinikere og it-konsulenter arbejder sammen, sker der gode ting

Det er ofte i mødet mellem patient/borger og sundhedsprofessionel, at uhensigtsmæssigheder bliver tydelige. Derfor er det ofte en kliniker, som opdager et behov eller får en idé til at gøre noget bedre.

Samtidigt er det efterhånden sådan, at mange sundhedsløsninger spiller samme med digitale eller it-mæssige forhold.  Og flere af de nye tiltag i modtagelsen i Planlagt Kirurgi involverer da også, at it-konsulenter har været en vigtig del processen.

Et helt lavpraktisk problem, at lægen ikke kan finde patienten fordi hun er på toiletbesøg eller i gang med omklædning, er løst ved, at patienter scanner sig ind igen efter toiletbesøg og omklædning, så personalet altid kender patientens lokation/status.

Løsninger er et eksempel på, at patienten overtager noget af ansvaret og dermed er med til at drage omsorg for, at hun får en god oplevelse på sygehuset.

Facilitering fremmer gode løsninger

Selvom gode ideer opstår, er der lang vej til at modne og udvikle ideer så de resulterer i nye løsninger, der skaber merværdi til gavn for patienter eller sundhedsprofessionelle.

Det er en proces, der i større eller mindre grad, afhængigt af ideens omfang, involverer fagligheder som feltarbejde, analyse, brugerinddragelse, udvikling, test, implementering mm.

Det er opgaver, som ikke sker af sig selv og slet ikke i en travl klinisk hverdag. Det er opgaver, som kan hjælpes på vej med professionel facilitering.

Syddansk Sundhedsinnovation har erfaring med at facilitering fra en lang række projekter. Store som små.

Det gælder også i tilfældet med ’Rette patient til rette personale.’

Rette patient på rette sted og til rette tid

Det målrettede arbejde i Planlagt kirurgi med at gøre modtagelsen af patienter mere struktureret og mindre konfliktfyldt startede i 2023.

I et samarbejde mellem Planlagt Kirurgi og Syddansk Sundhedsinnovation blev problemstillingen undersøgt, og der blev udarbejdet et idékatalog, ”Rette patient til rette personale.” Siden idekataloget blev offentliggjort, har Planlagt Kirurgi arbejdet videre med problemstillingen.

Download idékataloget ”Rette patient til rette personale.”

Kontakt

Mathias Dahl Hoppe

Innovationskonsulent, teknoantropolog, teamkoordinator

Brugercentreret Innovation


23 60 72 56 Mathias Dahl Hoppe på LinkedIn
APPFWU01V