Skip til primært indhold

Året der gik i Syddansk Sundhedsinnovation

Som regionens innovationsstab fungerer Syddansk Sundhedsinnovation som videnscenter for sundhedsinnovation, og 2023 har været et aktivt og begivenhedsrigt år.

Region Syddanmarks Innovationsstrategi blev godkendt i maj 2023

Regionsrådet i Region Syddanmark godkendte Innovationsstrategien i maj 2023

WHINN 2023 eventen Digitale kompetencer – Livslang læring

Eventen Digitale kompetencer – Livslang læring på WHINN 2023

WHINN 2023, Bæredygtig medicin

Eventen Bæredygtig medicin på WHINN 2023

Eventen State of play for AI i sundhedsvæsenet på WHINN 2023

Eventen State of play for AI i sundhedsvæsenet på WHINN 2023

Delegation fra Elfenbenskysten, januar 2023

En delegation fra Elfenbenskysten besøgte Syddansk Sundhedsinnovation, januar 2023

Der sker meget på sundhedsinnovationsområdet i Region Syddanmark. Mest markant godkendte Regionsrådet i maj 2023 en ny Innovationsstrategi

Som regionens innovationsstab fungerer Syddansk Sundhedsinnovation som videnscenter for sundhedsinnovation, og 2023 har været et aktivt og begivenhedsrigt år.

På vegne af regionen har vi modtaget delegationsbesøg fra ind- og udland, gennemført events om en bred vifte af emner og generelt delt viden og erfaringer med internationale og nationale samarbejdspartnere.

Delegationsbesøg fra ind- og udland

Allerede tidligt i januar 2023 kom de første delegationsbesøg.

Der kom blandt andet en delegation fra Elfenbenskysten. Siden fulgte besøg fra europæiske lande som Portugal, Spanien, Tyskland, England, Slovakiet, Litauen, Belgien og Norge. Og besøg fra nationale og regionale aktører.

Region Syddanmark er front runner indenfor sundhedsinnovation. Delegationerne ønsker derfor ofte en generel introduktion til arbejdet med sundhedsinnovation. De søger svar på spørgsmål som: Hvilke innovationsbehov i sundhedsvæsenet stilles der aktuelt skarpt på? Hvilke løsninger udvikles og hvilken værdi skaber de? Hvor bevæger innovationsområdet sig hen?

Offentlig-privat innovation er også et område, som vækker stor interesse. Region Syddanmark ser partnerskaber, herunder offentlig-private partnerskaber, som afgørende for at kunne realisere regionens ambitioner for fremtidens sundhedsvæsen. Denne åbne tilgang til innovation er en væsentlig del af regionens innovationsstrategi og altså en tilgang, som mange gerne vil lade sig inspirere af.

Sidst men ikke mindst kommer de for at blive inspireret af konkrete cases. Cases, hvor løsninger og produkter er implementeret på tværs af sygehuse, i kommuner eller i almen praksis til gavn for patienter, medarbejdere og sundhedsvæsenet. Det omfatter eksempelvis telemedicinske løsninger, digitale løsninger til forebyggelse og rehabilitering, indretning af sansefødestuer i hele regionen, automations- og robotløsninger med deres potentiale i at understøtte og aflaste personalet på hospitalerne samt hvordan innovation er et middel i den grønne omstilling.

Den syddanske innovationsindsats - Erfaringer og resultater

Vidensdeling er en hjørnesten i regionens innovationsindsats. Vidensdeling forstået som deling af erfaringer, resultater og best practice fra regionens mange lokale innovationsmiljøer herunder Syddansk Sundhedsinnovation.

I år har medarbejdere i Syddansk Sundhedsinnovation blandt andet formidlet: - erfaringer med digital understøttelse af borgeres egenomsorg i Det Digitale Sundhedscenter, - at skabe de rette betingelser for implementering af digitale løsninger i sundhedsvæsenet, - at fastholde fokus på behovsafdækning og brugerinddragelse i alle aspekter af innovationsarbejdet, - og at vise hvordan arbejde med sundhedsarkitektur kan medvirke til at skabe en mere bæredygtig form for beboelse for ældre i fremtiden.

Det er sket både ved events i regionens innovationsfaciliteter og eksternt i fx Slovenien, Frankrig, ved den årlige nationale konference E-Sundhedsobservatoriet og ved talrige møder og besøg hos samarbejdspartnere, på sygehuse og i kommuner.

Også i tilknytning til digitaliseringsstrategien har der været fokus på sikre videndling mellem sygehusene og i 2023 omfattede det virtuelle konsultationer og brugen af video.

Det samme gælder i regionen indsats omkring farmaceutisk medicingennemgang. Her undersøges erfaringer og perspektiver, og hvordan farmaceutisk medicingennemgang kan have en positiv indflydelse på patientens forløb og på samarbejdet mellem faggrupper.

Det internationale innovationssamarbejde

Syddansk Sundhedsinnovation repræsenterer Region Syddanmark i flere EU-projekter, hvor vi samarbejder og vidensudveksler med de deltagende nationer.

Det gælder blandt andet CARES-projektet om telemedicin, DELIVER-projektet om digitalt kompetenceløft til sundhedsprofessionelle, JadeCare og EIP-AHA det europæiske innovationspartnerskab for sund og aktiv aldring.

Her samarbejder og vidensudveksler vi med de deltagende nationer om hhv.

  • CARES-projektet om at udbrede erfaringer fra praksis og sikre optimal udnyttelse af telemedicin
  • DELIVER-projektet om at gt give digitalt kompetenceløft til sundhedsprofessionelle, som skal medvirke til at sikre digital transformation af sundhedsvæsenet i Europa
  • JadeCare-projektet om best practice inden for digital transformation af fremtidens sundhedsvæsen
  • EIP-AHA det europæiske innovationspartnerskab for sund og aktiv aldring.

Netværk på tværs af vidensinstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder

Ligesom tidligere år har vi i 2023 afholdt netværksmøder i Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren og RAIN-netværket om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet.

Senest har vi startet det faglige Netværk for digital svangreomsorg, eftersom digitalisering også i den grad har ramt graviditets- og fødselsområdet, og fordi der er stor interesse blandt fagfolk fra området. Netværket skal blandt andet dele viden og synliggøre behovene i klinisk praksis.
Netværkene oplever stor efterspørgsel og er antallet af medlemmer vokser.

WHINN 2023 – Week of Health & INNovation

For 9. gang i år deltog Syddansk Sundhedsinnovation, på vegne af Region Syddanmark, i planlægningen af WHINN - Week of Health and Innovation 8.-9. november 2023. Som de forgangne år samlede WHINN flere hundrede deltagere fra hele landet til to intense dage med fokus på sundhedsinnovation, velfærdsteknologi og forskning.

Syddansk Sundhedsinnovation var i år involveret i fire events:

  • State of play for AI i sundhedsvæsenet og Dig og mig og AI: Når algoritmer møder menneske, som samlede mere end 130 deltagere fra klinikken, leverandører, start ups og vidensinstitutioner. Et udtryk for at interessen for AI er stor
  • Bæredygtig medicin, hvor repræsentanter fra sygehuse, apoteker, kommuner, styrelser, industri og klimaforskning, diskuterede hvordan de sammen tager ansvar på tværs af sektorer og værdikæde for bæredygtig produktion, forbrug og bortskaffelse af medicin
  • Digitale kompetencer – Livslang læring, hvor 52 engagerede sundhedsprofessionelle drøftede velfungerende digital kommunikation.

Erfaringerne fra årets WHINN er mange. Men der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens og den grønne omstilling er to tendenser, som kaster opgaver af sig de kommende år.

Vi ses i 2024

2024 er allerede flere dage gammel. Og der er allerede arrangementer i kalenderen. Det første er møde i Netværk for mobile robotter den 11. januar 2024. Herefter følger videndelingsarrangementer om videokontakter og arbejdskraftfrigørende teknologier. Begge arrangementer er udsolgt, men der kommer flere i løbet af 2024.

2024 byder også på flere netværksmøder. Det samme gælder delegationsbesøg, workshops og arrangementer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Hospital Automation Summit 22. maj 2024 og WHINN 2024, som afholdes 30.-31. oktober 2024.

Følg med her på Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside og på vores LinkedIn-profil. Så er du godt orienteret.

Kontakt

Anne Bach Stisen

Enhedschef

Styring, Udvikling og Viden


20 59 89 51
APPFWU01V