Skip til primært indhold

WHINN - Bæredygtig medicin

Vil du være med til at sikre bæredygtig medicin til gavn for folkesundheden, klimaet og miljøet? Tag med på WHINN 8. november i Odense

TID: 8. nov., kl. 9:30 – 16:00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M.

TILMELDING: Læs mere og tilmeld dig her. Tilmelding senest 1. november.

Den 8. november på WHINN - Week of Health and Innovation samler vi repræsentanter fra sygehuse, apoteker, kommuner, styrelser, industri og klimaforskning. Vi diskuterer, hvordan vi sammen tager ansvar på tværs af sektorer og værdikæde for bæredygtig produktion, forbrug og bortskaffelse af medicin.

 Kelly Thornber Pharma Pollution Hub University of Exeter i England

Kelly Thornber Pharma Pollution Hub University of Exeter i England

International ekspert gæster eventen

Ingen ringere end Kelly Thornber Pharma Pollution Hub University of Exeter i England gør os klogere på, hvordan produktion, forbrug og bortskaffelse af medicin påvirker miljøet og folkesundheden. 

I sit online oplæg fortæller Kelly Thornber om forurening fra medicin, hvad udfordringerne er, og hvorfor vi bliver nødt til at adressere dem. Dr Kelly Thornber argumenterer bl.a. for nødvendigheden af en koordineret systemtilgang for at udvikle pragmatiske løsninger på de komplekse udfordringer med medicinal forurening og antimikrobiel resistens i vandmiljøer. Her fortæller hun om erfaringerne fra den engelske tænketank Pharma Pollution Hub.

Bæredygtig medicin - udfordringer og muligheder

Ved eventen bringer vi alle aktører i værdikæden i spil. Og repræsentanter fra sygehuse, apoteker, kommuner, styrelser, industri og klimaforskning diskuterer, hvordan vi sammen tager ansvar på tværs af sektorer og værdikæde for bæredygtig produktion, forbrug og bortskaffelse af medicin.

  • Hvilke udfordringer skal vi sammen tage fat på i hvert led i kæden?
  • Hvem er de relevante interessenter?
  • Hvad kan vi gøre anderledes?
  • Hvad skal vi samarbejde om på tværs?

Du møder:

  • Thea Skafte Böttcher Region Syddanmark, om det brede perspektiv ift. livscyklusanalyser og databehov
  • Jes Faltum og Andreas Søderman Orifarm og Anne Thomsen og Merete Schmidt Lykkegaard GSK, om hvad industrien og virksomhederne kan gøre sammen og hver for sig
  • Flemming Sonne Amgros I/S, om indkøbsperspektivet, f.eks. leverandørkæder, gennemsigtighed og grønne udbud
  • Lene Juel Kjeldsen Sygehusapotek Sygehus Sønderjylland, om forbrugsperspektivet, f.eks. mindre spild, bæredygtige alternativer og fokus på populationsniveau frem for individniveau
  • Per Henrik Nielsen VandCenter Syd, om bortskaffelse, f.eks. håndtering af spildevand på tværs af virksomheder, hospitaler, kommuner og eget hjem.

Eventen er arrangeret af

Syddansk Sundhedsinnovation, OUH Farmakologi, Region Syddanmark Grøn omstilling team, Danish Life Science Cluster

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder

Innovativt Byggeri og Drift


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Innovativt byggeri og drift


29 12 08 05
APPFWU02V