Skip til primært indhold

Novo Nordisk - Ulighed i sundhed

Novo Nordisk - Ulighed i sundhed

Novo Nordisk Fonden ønsker at reducere ulighed i sundhed blandt børn og unge i Danmark. Fonden vil derfor med dette opslag støtte innovative projekter af høj kvalitet, der sigter mod at integrere elementer fra både social- og sundhedsområdet i indsatser for børn i sårbare positioner i Danmark.

Der kan søges om bevillinger på mellem DKK 1.000.000 og 5.000.000 til indsatser med en varighed på 1-5 år, med opstart i perioden oktober 2024 – september 2025. Ansøgninger, som falder uden for de økonomiske og tidsmæssige rammer, vil ikke blive behandlet. Bemærk at det også gælder indsatser til mindre end DKK 1.000.000 og/eller mindre end 1 års varighed.

Link til opslaget: Novo Nordisk

APPFWU02V