Skip til primært indhold

Novo Nordisk - Ulighed i sundhed

Novo Nordisk - Ulighed i sundhed

Novo Nordisk Fonden ønsker at reducere ulighed i sundhed blandt børn og unge i Danmark. Fonden vil derfor med dette opslag støtte innovative projekter af høj kvalitet, der sigter mod at integrere elementer fra både social- og sundhedsområdet i indsatser for børn i sårbare positioner i Danmark.

Ansøgningsfrist: ny ansøgningsfrist endnu ikke udmeldt

Formålet er at give børn og unge i sårbare positioner bedre muligheder for at leve et sundere liv. Fonden ønsker at fostre modeller for tværsektorielle samarbejder, som skaber en bedre synergi mellem social- og sundhedssektoren i Danmark. Dette kan for eksempel skabes ved at inkorporere sundhedsaspekter i eksisterende sociale indsatser, og/eller ved at indtænke sociale aspekter i eksisterende sundhedsfremmende indsatser. Dette kan derudover indebære sociale, innovative projekter, der sammentænker og udvikler nye tilgange og metoder til at fremme sundhed for børn og unge i sårbare positioner.

Fonden ønsker dertil at være med til at kapacitetsopbygge og modne feltet til at samarbejde på tværs af sektorer og til at arbejde aktivt med dagsordenen om at reducere social ulighed i sundhed for denne målgruppe.

Der kan søges om bevillinger på mellem DKK 1.000.000 og 5.000.000 til indsatser med en varighed på 1-5 år, med opstart i perioden oktober 2024 – september 2025. Ansøgninger, som falder uden for de økonomiske og tidsmæssige rammer, vil ikke blive behandlet. Bemærk at det også gælder indsatser til mindre end DKK 1.000.000 og/eller mindre end 1 års varighed.

Link til opslaget: Novo Nordisk

APPFWU01V