Skip til primært indhold

Arbejdskraftsfrigørende teknologi på sygehuse

Syddansk Sundhedsinnovation inviterer til temadag om arbejdskraftsfrigørende teknologi på sygehusene.

TID:  1. februar 2024, kl. 11.30 - 15.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M

MÅLGRUPPE: Klinikere og andet sygehuspersonale, som interesserer sig for, arbejder med eller understøtter frigørelse af arbejdskraft ved indkøb/implementering af teknologi.

TILMELDING:  Tilmeld dig her. Deltagelse er gratis.

Innovation og digitale teknologier skal frigørearbejdskraft i sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet står overfor udfordringer med mangel på arbejdskraft. Teknologi og digitalisering er nogle af de værktøjer, der skal være med til at løse dem.

Vidensdeling og dialog på tværs

Til temadagen får du konkrete eksempler på løsninger, inspirationsoplæg om effekten af digitale sundhedsteknologier på personalets tidsforbrug samt mulighed for vidensdeling.

Program

11.30 Ankomst og let frokost

12.00 Velkommen

12.10 De strategiske rammer for arbejdskraftfrigørende teknologier
Oplæg ved Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark

12.30 Hvad er effekten af digitale sundhedsteknologier på personalets
tidsforbrug — The Missing link i vores forskning
Inspirationsoplæg ved Kristian Kidholm, innovationsprofessor og forskningsleder i CIMT, Odense Universitetshospital

12.50 Pause og mulighed for netværk

13.05 Pitch af cases og dialog i grupper

  • Automatiseret registrering af TOKS-målinger
    ved Medicoteknik, Regional IT og Sygehus Lillebælt
  • Selvtest for seksuelt overførte sygdomme
    ved Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital
  • Brug af algoritmer til håndtering og tolkning af blodprøvesvar
    ved Blodprøver & Biokemi og Dataenheden, Odense Universitetshospital

14.15 Pause og mulighed for netværk

14.25 Workshop og vidensdeling

15.00 Tak for i dag.

Kontakt

Anne Hagelskjær Skovlund

Specialkonsulent, teamkoordinator

Brugercentreret Innovation


24 34 64 14
APPFWU02V