Skip til primært indhold

Videokontakt - patienter, pårørende og sygehus

Syddansk Sundhedsinnovation inviterer igen til temadag om virtuelle kontakter mellem patienter, pårørende og sygehus. Denne gang er temaet video til ambulante konsultationer og hjemmebehandling

TID:  16. januar 2024, kl. 11.30 - 15.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M

MÅLGRUPPE: Klinikere og andet sygehuspersonale, som arbejder med eller understøtter brugen af videokontakt mellem borger og sygehus

TILMELDING: Eventen er fuldt booket. Tilmeld dig gerne ventelisten og få tildelt en eventuel ledig plads. Deltagelse er gratis. 

Til temadagen er vidensdeling på tværs, dialog og konkrete input til det videre arbejde med brug af video i klinikken i centrum.

Hør om gode erfaringer og bliv inspireret til, hvordan I kommer videre

Vi sætter denne gang fokus på konkrete gode erfaringer.

Du hører fra afdelinger, som har arbejdet målrettet med at tilbyde videokontakt i stedet for fysisk fremmøde til patienterne.

Du inviteres til at gå i dybden med, hvordan I kan skabe rammerne for at bruge video med succes.

Video som et redskab ved hjemmebehandling

I fremtiden skal mere behandling ske i borgerens eget hjem. Derfor vil der også til temadagen være oplæg om brugen af video som et arbejdsredskab i hjemmebehandling

Program

12.00 Velkommen

12.10 De strategiske rammer for brug af videokontakt i sundhedsvæsenet
ved Inge Bendixen, vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation.
 
12.25 Præsentation af spredningsguiden
ved Lene Krogh Jeppesen og Majken Præstbro, Center for Offentlig-Privat Innovation.

Pitch af cases:

  • Virtuelle forundersøgelser til alloplastik
    ved Per Wagner Kristensen og Lasse Enkebølle Rasmussen, Ortopædkirurgisk afdeling på Vejle Sygehus.
  • Video som standard — integration af videosamtaler i patientforløb i ambulant regi
    ved Malene Anni Lagoni og Christian Korthé Carlsen, Center for Digital Psykiatri. 
  • Videokonsultation til patienter med endometriose — metode til implementering på tværs af patientforløb
    ved Camilla Schrøder og Maria Monberg Feenstra, Gynækologisk Obstetrisk afdeling på Odense Universitetshospital. 

13.35 Pause og mulighed for netværk

13.55 Workshop med spredningsguiden og vidensdeling

14.25 Pause 

14.35 Opsamling og mulighed for netværk

15.00 Tak for i dag.

Kontakt

Stephanie Anker Gents

Projektmedarbejder

Brugercentreret Innovation


24 65 50 77
APPFWU01V