Skip til primært indhold

Arbejdskraftsfrigørende teknologi med fokus på automatisering

Syddansk Sundhedsinnovation inviterer den 3. oktober 2024 til den tredje temadag om arbejdskraftsfrigørende teknologi. Denne gang sætter vi fokus på automatisering.

TID:  3.oktober 2024, kl. 11.30 - 15.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M

MÅLGRUPPE: Klinikere og andre ansatte i Region Syddanmark, som interesserer sig for/arbejder med, hvordan vi kan frigøre tid hos sundhedspersonalet.

TILMELDING: Tilmeld dig allerede nu. Deltagelse er gratis.

Innovation og digitale teknologier skal frigøre tid hos sundhedspersonalet

Sygehusene står over for udfordringer med mangel på arbejdskraft. Teknologi og digitalisering er nogle af de værktøjer, der skal være med til at afhjælpe presset på sundhedsvæsenet.

Formålet med temadagene om arbejdskraftfrigørende teknologi er at understøtte udveksling af erfaring og viden på tværs af Region Syddanmarks sygehusenheder. Derfor vil der også være tid til dialog og netværk mellem deltagerne.

En eftermiddag med fokus på automatisering

På denne tredje temadag om arbejdskraftsfrigørende teknologier, sætter vi fokus på automatiseringsløsninger til sygehusene – både til kliniske- og administrative processer.

Du bliver præsenteret for konkrete cases og erfaringer, og der kommer inspirationsoplæg til det videre arbejde med at implementere gode løsninger.

Program for temadagen (opdateres)

Kl. 11.30 Dørene åbner, og vi byder på en sandwich

Kl. 11.45 Velkommen til temadagen

Herefter byder eftermiddagen på:

  • Inspirationsoplæg
  • Pitch af cases
  • Dialog i grupper
  • Pauser med tid til at vidensdele og netværke.

Kl. 15.00 Tak for i dag.

Kontakt

Stephanie Anker Gents

Projektmedarbejder

Brugercentreret Innovation


24 65 50 77
APPFWU02V