Skip til primært indhold

Opsamling: Arbejdskraftsfrigørende teknologi - temadag 24. april 2024

Hvordan kan vi frigøre tid hos personalet på ambulatorier og sengeafsnit? Det spørgsmål var omdrejningspunktet for temadagen for Region Syddanmarks sygehuse den 24. april 2024.

Omkring 70 klinikere og andre ansatte fra alle regionens sygehuse og stabe var med, da Syddansk Sundhedsinnovation inviterede til temadag onsdag den 24. april 2024.

Det var den anden temadag i rækken, med fokus på, hvordan teknologi og digitalisering kan bidrage til at frigøre tid i hverdagen. Fokus for dagen var på ambulatorier og sengeafsnit.

Digitalisering og innovation hele vejen rundt

Dagens første programpunkt var en præsentation af, hvordan Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme på Odense Universitetshospital har arbejdet med projektet ”Digital Vision”.

Klinisk sygeplejespecialist Trine Ladingkær fortalte, at det treårige forsknings- og innovationsprojekt har fokus på at forbedre brugen af eksisterende løsninger, at afprøve og implementere løsninger på afdelingen og at udvikle helt nye løsninger.

Målet med projektet var at skabe glidende arbejdsgange, frigøre tid til patienterne og gøre patientforløbene på afdelingen smidige.

Trine fortalte om erfaringerne fra projektet og gav konkrete eksempler på løsninger, som har bidraget positivt til hverdagen på afdelingen, eksempelvis funktionstelefoner og kaldebrikker.

Se Trine Ladingkærs præsentationen.

Eksempler på arbejdskraftfrigørende løsninger i driften

Der blev præsenteret tre konkrete eksempler fra klinikken:

 • Bedre udnyttelse af Cetrea
  ved Tine Skov Nielsen, It-afdelingen og Hanne Boes Markussen, Lærings- og Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland.
  Se præsentation
 • Det bruger- og behovsstyrede ambulatorium
  ved Grete Skøtt Pedersen og Maria Skovlund Herreborg, Steno Diabetes Center Odense.
  Se præsentation
 • Selvbetjening og pakkeboks for hjertesvigtspatienter
  ved Marie Glent-Rolle, Klinisk Udvikling på Odense Universitetshospital.

Efter korte pitch af løsningerne drøftede deltagerne i mindre grupper mulighederne for at lade sig inspirere af løsningerne i egen afdeling. Spørgelysten var stor blandt deltagerne, og der blev delt viden og erfaringer på tværs.

Samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation!

Som afslutning på dagen gav vicedirektør Inge Bendixen og chefkonsulent Anne Friis Hansen fra Syddansk Sundhedsinnovation deltagerne viden og inspiration med hjem om, hvordan sygehusene kan samarbejde med og trække på bistand fra Syddansk Sundhedsinnovation.

Det kan fx handle om brugerinddragelse, som er kernen i Syddansk Sundhedsinnovation arbejde. Udgangspunktet er altid brugernes behov.

Syddansk Sundhedsinnovation varetager professionelle innovationsprojekter fra idé til implementering i et tæt samspil med samarbejdspartnere på sygehusene, i kommunerne, i almen praksis, øvrige stabe i regionshuset samt andre relevante aktører.

Der er stor diversitet i de opgaver og projekter Syddansk Sundhedsinnovation er involveret i – både indenfor forskellige områder og specialer, men også både lokalt, nationalt og internationalt. Et udpluk af nuværende og tidligere projekter og opgaver findes her på hjemmesiden.

Se præsentationen.

Kunstig intelligens – også en arbejdskraftfrigørende teknologi

Den 5. september 2024 holder vi en vidensdag om AI-løsninger i Region Syddanmark. Her kan du høre eksempler på, hvordan kunstig intelligens kan være med til at frigøre sundhedspersonalets tid.

Du kan allerede nu tilmelde dig dagen.

Kontakt

Anne Hagelskjær Skovlund

Specialkonsulent, teamkoordinator

Brugercentreret Innovation


24 34 64 14
APPFWU01V