Skip til primært indhold

Opsamling: Vidensdeling om videokontakt i det tværsektorielle - temadag 14. maj 2024

Vidensdeling og erfaringsudveksling er central for at øge anvendelsen af videokontakt i sundhedsvæsenet og netop dette var i højsædet ved temadagen for Region Syddanmarks sygehuse 14. maj 2024.

Martin Aaes Brødsgaard og Rico Milland Nielsen, Sygehus Lillebæælt

Martin Aaes Brødsgaard, it-konsulent, Sygehus Lillebælt og Rico Milland Nielsen

Interessen for dagens tema om brugen af videokontakt i sundhedsvæsenet er stor.

Det viste det store fremmøde ved den tredje temadag i Syddansk Sundhedsinnovation med fokus på brug af video på regionens sygehuse mellem patienter, pårørende og sygehus. Et bredt udsnit af omkring 70 klinikere og andre ansatte fra regionens sygehuse og stabe var mødt op for at vidensdele.

Eksklusionskriterier frem for inklusionskriterier

Dagens første programpunkt var en præsentation af, hvordan Lokalpsykiatri Odense afholder primærsamtaler med patienter på video i Ældrepsykiatrisk Team (ÆPT) og Akutteam for Demente. Primærsamtalen er den første samtale med patienten, hvor der udarbejdes en lægelig vurdering af patientens tilstand.

Christian Korthé Carlsen fra Center for Digital Psykiatri og funktionsleder og oversygeplejerske Anne Kamuk fra Lokalpsykiatrien i Odense, fortalte om hvordan man kan integrere primærsamtalen i patientforløbet som standard.

Med paralleller til Center for Digital Psykiatris arbejde med ”Video som Standard”, fortalte de, hvordan de bl.a. har udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse, der tydeliggør hvordan og hvornår videokontakt anvendes som standard ved primærsamtaler og i hvilke særlige situationer, der ikke bruges videokontakt. Der arbejdes altså med eksklusionskriterier frem for inklusionskriterier.

Se præsentationen: "Primærsamtaler på video i Ældre Psykiatrisk Team og Akutteam for Demente - Lokalpsykiatri Odense."

Eksempler på videokontakt i det tværsektorielle

Der blev præsenteret yderligere fire eksempler fra klinikken:

Efter korte pitch af løsningerne drøftede deltagerne i mindre grupper mulighederne for at lade sig inspirere af løsningerne i egen afdeling. Spørgelysten var stor blandt deltagerne, og der blev delt viden og erfaringer på tværs.

”Sparringscafé” om tekniske løsninger

Som afslutning på dagen afholdt vi en "Sparringscafé", hvor IT-medarbejdere fra hver sygehusenhed stod klar til at svare på spørgsmål og fortælle om de tekniske muligheder og anbefalinger i egen sygehusenhed.

Samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation

Under ”Sparringscaféen” havde Syddansk Sundhedsinnovation selv en stand, hvor specialkonsulent Anne Hagelskjær Skovlund og chefkonsulent Anne Friis Hansen gav deltagerne viden og inspiration om, hvordan sygehusene kan samarbejde med og trække på bistand fra Syddansk Sundhedsinnovation.

Læs om de ydelser, som Syddansk Sundhedsinnovation tilbyder.

Kommende temadage

På nuværende tidspunkt planlægges ikke flere temadage om videokontakt i 2024, men der holdes yderligere to temadage om arbejdskraftsfrigørende teknologi til efteråret.

5. september afholdes temadag med fokus på vidensdeling om AI-projekter og -løsninger i Region Syddanmark. Der er åbent for tilmelding .

Sidst i september, afholdes endnu en temadag om arbejdskraftsfrigørende teknologi - denne gang med fokus på automatisering. Dato og invitation følger.

Kontakt

Stephanie Anker Gents

Projektmedarbejder

Brugercentreret Innovation


24 65 50 77
APPFWU01V