Skip til primært indhold

Arbejdskraftsfrigørende teknologi på ambulatorier og sengeafsnit

Syddansk Sundhedsinnovation inviterer den 24. april 2024 til endnu en temadag om arbejdskraftsfrigørende teknologi. Denne gang mere specifikt på ambulatorier og sengeafsnit.

TID:  24. april 2024, kl. 11.30 - 15.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M

MÅLGRUPPE: Klinikere og andet sygehuspersonale, som interesserer sig for, arbejder med eller understøtter frigørelse af arbejdskraft ved indkøb/implementering af teknologi.

TILMELDING: Tilmeld dig allerede nu. Tilmeld dig temadagen. Deltagelse er gratis.

En eftermiddag med fokus på ambulatorier og sengeafsnit

Temadagen er den anden ud af flere. På denne temadag er der fokus på arbejdskraftsfrigørende teknologier på ambulatorier og sengeafsnit.

Du bliver præsenteret for konkrete cases og erfaringer. Og der vil være inspirationsoplæg til det videre arbejde med at implementere gode løsninger.

Vidensdeling og dialog på tværs

Sygehusene og sundhedsvæsenet generelt står overfor udfordringer med mangel på arbejdskraft. Innovation - teknologi og digitalisering er nogle af de værktøjer, der skal være med til at frigøre tid hos sundhedspersonalet og dermed afhjælpe presset på sundhedsvæsenet.

Formålet med temadagene er at understøtte udveksling af erfaringer og viden på tværs af Region Syddanmarks sygehusenheder. Derfor vil der også være tid til dialog og netværk mellem deltagerne.

Program

Følg med her på siden mens programmet tager form.

Kontakt

Anne Hagelskjær Skovlund

Specialkonsulent

Digital Innovation


24 34 64 14
APPFWU02V