Skip til primært indhold

Opsamling: Arbejdskraftsfrigørende teknologi - temadag 1. februar 2024

Teknologi og digitalisering er nogle af de værktøjer, der skal være med til at løse udfordringer med mangel på arbejdskraft.

Tre pitches af konkrete løsninger, som har frigjort tid i klinikken

Tre pitches af konkrete løsninger, som har frigjort tid i klinikken

Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, byder velkommen

Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, byder velkommen til temadagen

Vidensdeling og netværk i fokus

Torsdag den 1. februar var mere end 70 personer fra Region Syddanmarks sygehuse og regionshuset samlet hos Syddansk Sundhedsinnovation.

Dagen var tilrettelagt, så der var god mulighed for at deltagerne kunne tale sammen, både om de konkrete eksempler, der blev præsenteret, men også mere uformelle snakke.

Kurt Espersen opfordrede til dialog og nysgerrighed

Muligheden for at dele viden på tværs af afdelinger og sygehuse er helt central. Det understregede Region Syddanmarks koncerndirektør Kurt Espersen i sin velkomst.

Kurt Espersen indledte med at sige, at det er en bunden opgaven at frigøre tid hos sundhedspersonalet. Det er det, fordi sundhedsvæsenet står over for udfordringer med en aldrende befolkning, flere multisyge, en presset økonomi og personalemangel.

Derfor er der brug for at mødes, for at udveksle erfaringer, dele de gode løsninger og vejen dertil med hinanden.

Kurt Espersen pegede også på sammenhængen til Region Syddanmarks innovations- og digitaliseringsstrategier og synliggjorde, at der også på den nationale bane er et stort fokus på arbejdskraftsfrigørende teknologi.

Han tilføjede, at den Syddanske Forbedringsmodel er et af vores værktøjer til at finde løsninger, der kan frigøre sundhedspersonalets tid i dagligdagen på sygehusene.

Se Kurt Espersens præsentation.

Vi skal blive mere sikre på, at de digitale teknologier reelt frigør tid

-Vi er godt i gang med digitaliseringen i Region Syddanmark. Det var det indledende budskab fra innovationsprofessor og forskningsleder i CIMT - Center for Innovation Medicinsk Telnologi, Kristian Kidholm.

Der er mange områder, hvor der digitaliseres. Eksempelvis bliver brugen af kunstig intelligens implementeret mere og mere. Det er derfor vigtigt at få kigget på, om digitale sundhedsteknologier faktisk er arbejdskraftsfrigørende og sparer tid blandt sundhedspersonalet.

I forskningen kan vi se, at digitale sundhedsteknologier kan reducere personalets tidsforbrug. Men det omvendte kan også være tilfældet.

Kristian Kidholms pointe til deltagerne var derfor, at det er vigtigt at undersøge denne parameter i udviklings- og forskningsprojekter:

- Jeg tror, vi kan forbedre designet af vores teknologier og mindske arbejdsbyrden, hvis vi begynder at kigge på, hvornår og i hvilken grad teknologien kan frigøre tid, sagde Kristian Kidholm.

Oplægget gav anledning til en god debat om vigtigheden af, på den ene side at give plads til, at al begyndelse er svær og at implementering af en ny teknologi kan kræve mere tid i starten. Men omvendt også, at der er behov for et kritisk blik på, om en teknologi samlet set nu også er tidsbesparende for sundhedspersonalet.

Se Kristian Kidholms præsentation.

Selvtest, automatisk dataoverførsel og algoritmer kan være med til at frigøre tid

Efter de indledende oplæg vendte deltagerne blikket mod Syddansk Sundhedsinnovations brugerlaboratorium ”Plug & Play”, hvor tre repræsentanter fra klinikken stod klar til at præsentere konkrete løsninger, som har frigjort tid i deres afdelinger.

Det var:

 • Automatiseret registrering af TOKS-målinger
  ved Pia Withenstein og Maria Grabau Thielsen, Medicoteknik, Anita Axelsen, Regional IT og Tea Rosengreen, Sygehus Lillebælt
  (se præsentation og video)
 • Selvtest for seksuelt overførte sygdomme
  ved Nadja Trier Munk og Bettina Trettin, Hudafdeling I og Allergicentret OUH
  (se præsentation og se video)
 • Brug af algoritmer til håndtering og tolkning af blodprøvesvar
  Pernille Just Vinholt, Blodprøver & Biokemi, Odense Universitetshospital og Bo Andersen Ejdesgaard, Dataenheden, Odense Universitetshospital.

Efterfølgende kunne deltagerne komme rundt og høre mere og spørge ind til de tre løsninger.

Tidsrøvere i hverdagen

Eftermiddagen blev rundet af med en gruppedrøftelse af, hvor deltagerne selv oplever tidsrøvere i hverdagen og ser muligheder for, at digital teknologi kan være med til at afhjælpe dette.

Snakken ved bordene kom blandt andet omkring minimering af dobbeltregistreringer, at tage fat på at rydde op i eksisterende systemer og implementere dem i bund, se på de tidskrævende rutineopgaver med stor volumen, at lære mere systematisk af hinanden og at tillid til teknologien er central for at komme i mål med nye digitale løsninger.

Kommende temadage

Regionens og sygehusenes ledelser har sidste år besluttet at sætte særligt fokus på at understøtte vidensdeling mellem sygehusene om digital innovation og ny teknologi.

I første omgang valgte de vidensdelingen om arbejdskraftsfrigørende teknologi og videokontakt i kombination med hjemmebehandling.

Der vil i løbet af 2024 blive afholdt flere temadage for sygehusene om de to fokusområder.

Du kan læse om de afholdte temadage og følge med i kommende temadage her.

Du kan allerede nu tilmelde dig den næste temadag om arbejdskraftsfrigørende teknologi den 24. april 2024. Her zoomer vi ind på ambulatorier og sengeafsnit.

Kontakt

Anne Hagelskjær Skovlund

Specialkonsulent, teamkoordinator

Brugercentreret Innovation


24 34 64 14
APPFWU01V