Skip til primært indhold

Grand Solutions: Life science, sundhed og velfærdsteknologi

Innovationsfondens investeringer inden for Life science, sundhed og velfærdsteknologi skal bidrage til skabe ambitiøse, gerne tværgående forsknings- og innovationsprojekter, der kan skabe nye, konkrete løsninger på vigtige, politisk prioriterede samfundsudfordringer, og som skaber værdi for hele Danmark. Opslaget består af to dele.

Ansøgningsfrist 2024: 24. april kl. 12.00

  • Kald 1: Life science, sundhed og velfærdsteknologi
    Kald 2: Stamcelleforskning og teknologi
  • Kald 3: Grøn forskning, teknologi og innovation
  • Kald 4: Digitalisering, teknologi og innovation
  • Kald 5: Kunstig intelligens
  • Kald 6: Kvanteteknologi

Virksomheder, forskningsinstitutioner eller offentlig institutioner i eller uden for Danmark, der er direkte involveret i projektaktiviteterne, er berettiget til at søge, deltage og modtage støtte fra Innovationsfonden.

Der gives støtte til løn, udstyr, øvrige projektomkostninger, eksterne ydelser, etc.

Bevillingsbeløb pr. projekt for projekter: fra 5 mio. kr. til 40 mio. kr. Læs mere om kaldene og rammerne på Innovationsfondens hjemmeside.

Læs mere hos Innovationsfonden

APPFWU01V