Skip til primært indhold

Sundt Af-STEMt - flere unge med STEM-kompetencer

Projekt SUNDT Af-STEMt skal motivere unge mennesker til at uddanne sig inden for STEM-fagene: videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik

Projektskitse for SUNDt Af-STEMt

Projektskitse for SUNDt Af-STEMt

Flere unge skal interessere sig for STEM-fagene

Unge skal klædes på, så de kan være med til at forme og udvikle fremtidens sundhedsvæsen.

Med afsæt i cases fra sundhedsområdet og behov til fremtidens sundhedsteknologi vil Projekt SUNDT Af-STEMt motivere unge til at uddanne sig inden for STEM-fagene: Science - videnskab, Techonology - teknologi, Engineering -ingeniørvidenskab og Mathematics – matematik.

Projektet henvender sig til hele uddannelseskæden. Folkeskolelærer, gymnasielærer og universitetsundervisere skal sammen med deres elever og studerende udvikle, afprøve og implementere fælles metoder til at arbejde med behov og udvikling af sundhedsteknologi.

Målet er at styrke brobygningen mellem uddannelsesinstitutionerne og styrke STEM-kompetencer til sundhedsområdet.

Stigende behov for STEM-kompetencer

Baggrunden er, at de mange teknologi- og videnintensive virksomheder i Danmark oplever stor efterspørgsel på arbejdskraft med STEM-kompetencer. En EU-prognose forudser, at efterspørgslen vil øges både i Danmark og EU således, at der i Danmark er 27,7 % flere ansat i STEM-job i år 2025 sammenlignet med år 2013 (Kilde: Does EU need more STEM graduates).

Og det gælder også inden for sundhedsområdet. Her forventer man et øget behov for arbejdskraft med STEM-kompetencer, eftersom et udfordret sundhedsvæsen har behov for at finde nye innovative teknologiske løsninger.

Med Teknologipagten tager offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder fælles ansvar for at styrke arbejdet med teknologi og digitalisering.

Som offentlig myndighed med sundhedsvæsenet som sin hovedopgave tager Region Syddanmark sin del af ansvaret. Som direkte modsvar til de forudsete udfordringer har regionen sat det mål, at 20 % flere vælger en STEM-uddannelse sammenlignet med 2010.

Unge i hele uddannelseskæden

Projektets målgruppe spænder over hele uddannelseskæden. Lige fra folkeskolen, over ungdomsuddannelser til videregående uddannelse.

Konkret drejer det sig om 9. klasse på Seden Skole, 2. g på Odense Tekniske Gymnasium og 3. - 4. semester studerende på SDU Ingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi.

MÅL

Målet med projektet er, at flere unge på sigt gennemfører STEM-uddannelser og ser sundhedsområdet som inspiration for uddannelse til et kommende arbejdsliv. Der er også fokus på at øge andelen af piger med STEM-kompetencer.

Leverancer

Overordnede aktiviteter / leverancer:

 • Udvikling af modeller for undervisning samt udvælgelse og tilpasning af cases fra sundhedsområdet
 • Kompetenceudvikling for undervisere
 • Undervisning i de enkelte institutioner med afsæt i fælles teknologier og cases
 • Tværgående læringsaktiviteter, herunder studie- og brobygningsbesøg på tværs af uddannelser
  Formativ videns- og læringsopsamling med henblik på at styrke læring i iterative processer samt justere og tilpasse modeller og undervisningsforløb.

Resultater

 1. Mindst 50 % flere elever fra de deltagende folkeskoler vælger en HTX efter folkeskolens afgangsprøve
 2. Fra de deltagende skoler øges andelen af piger der vælger HTX med minimum 50 %
 3. Mindst 50 % af de involverede elever på folkeskole- og HTX niveau har efter deltagelse i projektet øget deres interesse for STEM på sundhedsområdet
 4. Mindst 50 % af de deltagende elever på folkeskoleniveau oplever projektets brobygningsaktiviteter som værdifulde ift. deres valg af ungdomsuddannelse
 5. Mindst 50 % af de deltagende elever fra HTX ser projektets brobygningsaktiviteter som værdifulde ift. deres valg af videregående uddannelse
 6. Der er udviklet og afprøvet modeller for fælles samarbejde og brobygning på STEM området på tværs af hele uddannelseskæden, som de involverede elever, undervisere og ledere finder værdiskabende
 7. Metoder, og opgaver for universitetsundervisere og studerende i projektet udbredes til ét andet ingeniørdomæne.
  (ikke prioriteret rækkefølge):

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har sin største rolle i projektets 1. halvår.

Her handler det om, at SDSI skal facilitere en stærk samskabelsesproces med nøglepersoner fra Odense Tekniske Gymnasium, Seden Skole og SDU – Civilingeniør i velfærdsteknologi, som skal resultere i et undervisningskoncept, der motiverer unge til uddannelse inden for STEM.

Hertil kommer, at SDSI

 • Deltager i styregruppe og projektgruppe og bidrager ift. projektledelse
 • Understøtter udvikling og konceptualisering af fælles metoder, herunder bistår med videnspersoner og facilitatorer og invitation af relevante oplægsholdere
 • Bidrager ift. de tværgående aktiviteter herunder kompetenceudvikling med videnspersoner og facilitatorer
 • Bidrager med forslag og relevant viden til cases og teknologier
 • Assisterer ift. koordination af fællesaktiviteter, der foregår på tværs af alle uddannelsesinstitutioner.

Samarbejdspartnere

 • Odense Tekniske Gymnasium (projektejer, kontakt Mikkel Winther, vicerektor, mwi@sde.dk)
 • Seden skole
 • SDU – Bacheloruddannelse i velfærdsteknologi
 • Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark.

I projektets 2. år bliver der tilknyttet yderligere to folkeskoler: Agedrup skole og Risingskolen.

FAKTA

Projektperiode: 1. januar 2020 til 31. sept. 2022.

Finansiering: Projektet er finansieret af midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2019.

Kontakt

Julie Hvidt

Innovationskonsulent

Innovativt Byggeri og Drift


24 62 88 09
APPFWU01V