Skip til primært indhold

Hjælp til innovation

Uanset om du arbejder på et sygehus, i en kommunen eller kommer fra en virksomhed, kan vi hjælpe dig

Arbejder du på et sygehus?

Står I med et behov i jeres kliniske hverdag, som I gerne vil finde en løsning på? Eller har I en idé til en ny løsning, men er i tvivl om, hvordan I kommer videre med den? Måske står I med en tværsektoriel udfordring, som kan understøttes med en ny sundhedsteknologi?

Syddansk Sundhedsinnovation kan hjælpe jer igennem en udviklingsproces, hvor I samskaber sundhedsløsninger med patienter og pårørende.

Vores fokus er fra starten, at en løsning skal lette jeres hverdag og/eller give patienter og pårørende en bedre oplevelse.

Projekt Stop medicinspild skal generere viden om og identificere områder med medicinspild i klinikken

Kommer du fra en virksomhed?

Har du en idé til en sundhedsløsning, hvor du har brug for input fra brugerne til videreudviklingen? Eller har du en prototype på en løsning, som du gerne vil teste med brugerne?

Syddansk Sundhedsinnovation kan hjælpe dig og din virksomhed på vej og bygge bro mellem dig og sygehusene eller kommunerne.

Hvad enten du er i opstartsfasen eller har en prototype klar, skaber vi Én indgang til klinikken på sygehusene og hjælper i offentlige-private samarbejder med at inddrage brugerne, afdække behov og teste løsningen.

Motus øger mobilisering af patienter indlagt på Lungemedicinsk afdeling på Sydvestjysk Sygehus

Kommer du fra en kommune?

Har I et behov i hjemmeplejen, på plejehjemmet eller hjemme hos borgeren, som I gerne vil finde en løsning på? Eller står I med en tværsektoriel udfordring, som kan understøttes med ny sundhedsteknologi?

Syddansk Sundhedsinnovation kan hjælpe jer på vej. Vi kan hjælpe jer med at videreudvikle ideen og løsningen og vi kan skabe kontakt til de rette samarbejdspartnere på sygehuset eller til private virksomheder.

Vi har fokus på, at en løsning skal lette jeres og borgernes hverdag i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Kontakt os, så tager vi et indledende møde om ideer og behov.

Prøverummet, Sønderborg

Kontakt

Christian Mercado

Enhedschef

Brugercentreret Innovation


26 17 67 75 Christian Mercado på LinkedIn
APPFWU01V