Skip til primært indhold

App motiverer patienter til mere bevægelse under indlæggelse

MOTUS-appen motiverer kognitivt friske langtidsindlagte patienter til at bevæge sig mere, mens de er indlagt

Øget mobilisering af patienter indlagt på Sengeafsnit for Lungesygdomme

Sengeafsnit for Lungesygdomme på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er kendetegnet ved mange ældre patienter, som under deres indlæggelse tilbringer mange timer i sengen. Det øger risikoen for komplikationer under indlæggelsen og fører til, at patienterne mister muskelmasse og -styrke.

Med OPI-projektet ”Øget mobilisering af patienter indlagt på Sengeafsnit for Lungesygdomme på Sydvestjysk Sygehus” har Fysio- og Ergoterapien på Sydvestjysk Sygehus afprøvet, om de med en app kan motivere deres patienter til mere bevægelse.

MOTUS-appen monitorerer patientens fysiske aktivitet, bruger visuelle effekter, motiverende push-notifikationer på udvalgte tidspunkter og sætter daglige aktivitetsmål.

”MOTUS sættet”

For at benytte MOTUS til en patient, skal man bruge et sæt bestående af en iPhone og et Apple ur.

Appen ligger på begge enheder – uret har patienten på, og telefonen benytter personalet til at have overblik over patientens mobilisering.

Evaluering af appens kliniske værdi 

Projektet er nu afsluttet med en evaluering af appens kliniske værdi (link til evalueringsrapporten)

Evalueringen har afdækket, hvordan personalet arbejder med mobilisering med brug af MOTUS-appen sammenlignet med personalets arbejde med mobilisering før MOTUS-appen blev introduceret.

Samlet viser evalueringen, at MOTUS-appen blandt andet:

  • bidrager til at motivere patienterne til at bevæge sig mere
  • øger patienternes opmærksomhed på, at det er vigtigt at bevæge sig under indlæggelse
  • understøtter personalets arbejde med mobilisering.

Appen nudger patienter med selvstændig gangfunktion og de der er digitale

MOTUS-appen henvender sig til patienter uden kognitive problematikker, der motiveres af en digital løsning som MOTUS-appen og dem, der selvstændigt kan komme ud af sengen. Appen er også med til at overvinde en forventning blandt mange af patienter om, at de skal ligge i sygehussengen under et indlæggelsesforløb.

Tekniske begrænsninger ved appen

Evalueringen har dog vist, at MOTUS-appen har en begrænsning, når det kommer til at måle den fysiske aktivitet hos patienter, der anvender rollator. Idet patientens hænder er fikseret til rollatoren under gang, kan Apple-uret ikke korrekt måle antal skridt patienten har taget.

Apple-teknologien kan alternativt måle på den afstand patienten har gået, men også her har der vist sig at være en begrænsning, idet tykke hospitalsvægge påvirker urets præcise målinger. 

MOTUS-appen er et relevant værktøj, der understøtter personalets arbejde med at mobiliserer patienter

Brugen af MOTUS-appen i mobiliseringsindsatsen gør, at mobilisering ikke i samme grad er bundet op på det enkelte personale.

- Ansvaret for mobilisering er et fælles ansvar på tværs af personalet. Uanset om det er en sygeplejerske, terapeut eller assistent, har personalet med MOTUS-appen samme overblik over, hvilke aktiviteter, det forventes, at patienten kan foretage. Det sikrer kontinuitet i patientens indlæggelsesforløb og mobiliseringsindsats, forklarer udviklingsterapeuterne Gry og Susanne, Sydvestjysk Sygehus og medvirkende i projektet.

MOTUS-appen giver endvidere et overblik over den enkelte patients faktiske fysiske aktivitet under indlæggelse, og fungerer dermed også som et dialogredskab for personalet, der kan bruge data som afsæt for at tale med patienten om mobilisering.

Video introducerer patienten til MOTUS-appen

For at understøtte dialogen med patienterne om vigtigheden af bevægelse og hvordan appen fungerer, blev der i projektet udarbejdet introduktionsmateriale i form af video og folder. Materialet sikrer, at personalet giver ensartet introduktion til patienterne om appen og om afdelingens arbejde med mobilisering (link til video og folder).

- Videoen om appen gør det nemmere at tage snakken med patienterne om vigtigheden af bevægelse under indlæggelse. Informationen bliver blødere og mere positiv, og alle fra personalet giver en ensartet information, forklarer en sygeplejerske om dialogen med patienterne.

- Vi kunne også se, at patienterne selv sad med introduktionsmaterialet og i eget tempo dykkede ned i, hvordan appen fungerer. Efterfølgende var det kun nødvendigt med kort opfølgning, før de var i gang med at bruge MOTUS-appen, forklarer sygeplejersken videre.

MOTUS explainer

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Prioritering af de svage patienter

Som nævnt henvender MOTUS-appen sig til fysisk og kognitivt stærke patienter. For disse patienter bliver mobiliseringsindsatsen nem og overskuelig, og dermed frigør MOTUS-appen ressourcer til at styrke mobiliseringsindsatsen af de svageste patienter

- Med MOTUS-appen kan vi prioritere mobiliseringsindsatsen mellem patienterne, ved at flytte fokus til de patienter, der har brug for mere støtte til mobilisering, udtaler en sygeplejerske.

FAKTA: Offentligt-Privat Innovation om et digitalt redskab til mobilisering af patienter

En prototype af appen, MOTUS - MOtivation til Tid Ude af Sengen, blev udviklet i foråret 2021 i et OPI-samarbejde mellem Sydvestjysk Sygehus (SVS), Syddansk Sundhedsinnovation og app-bureauet House of Code (nu Pentia).

Formålet var et udvikle en app, der kunne fungere som et digitalt redskab til at motivere, monitorere og skabe dialog om patientens mobilisering under indlæggelse på baggrund af den daglige kliniske praksis på Lungemedicinsk afdeling.

Appen er efterfølgende afprøvet, testet og videreudviklet, så der nu foreligger en færdigtilpasset version af MOTUS-appen.

Kontakt

Stephanie Anker Gents (på barsel)

Projektmedarbejder

Digital Innovation


24 65 50 77
APPFWU02V