Skip til primært indhold

Mere tid ude af sengen

Offentligt-privat samarbejde har sat gang i udviklingen af en ny mobilapp, der skal motivere indlagte patienten til at rejse sig fra hospitalssengen

Velfærdsteknologiske løsninger i kommuner og regioner

COVID-19-pandemien rev tæppet væk under os, men gav også et boost til at implementere digitale løsninger i sundhedssektoren. Fagmagasinet Medicoteknik nr. 6, november 2020 (bladre-pdf) beskriver under temaer 'velfærdsteknologi, hvordan corona-nedlukningen satte skub i implementeringen af nye velfærdsteknologiske løsninger i både kommuner og regioner.

Mere tid ude af sengen

Ældre patienter, som er indlagt på landets medicinske afdelinger, bevæger sig alt for lidt. Studier viser, at patienterne typisk ligger i sengen 17-23 timer i døgnet, og at de er indlagt mellem 7 og 16 dage.

De mange timer i sengen øger risikoen for alvorlige komplikationer under indlæggelsen, ligesom patienterne taber muskelmasse. Det reducerer deres funktionsevne – og dermed mulighederne for at vende tilbage til hverdagslivet.

Problemet er velkendt på Lungemedicinsk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus (SVS) i Esbjerg. Så to af sygehusets udviklingsterapeuter, Susanne Sillesen Skøtt og Gry Søbye Sølvsten, gjorde sig tanker om, hvordan de kunne motivere patienterne til mere bevægelse under indlæggelsen.

– Som fysioterapeut er det min vigtigste opgave at styrke patientens mobilitet. Det vil være en stor hjælp i hverdagen at få nogle værktøjer, der kan motivere patienten til mere tid ude af sengen. Selvfølgelig i forhold til hvor meget den enkelte patient formår, forklarer Susanne Sillesen Skøtt.

Teknologi motiverer

Takket være Region Syddanmarks overordnede strategi om digitalisering – og god opbakning fra ledelsen i Lungemedicinsk afdeling – blev vejen fra tanke til handling kort. Susanne Sillesen Skøtt fortæller, hvordan hun sammen med innovationskonsulenter fra Syddansk Sundhedsinnovation formulerede problemstillingen om at øge patienternes tid ude af sengen.

– Vores tanker gik hurtigt i retning af en produktløsning, fx i form af en app. Vi ønsker en løsning, der kan monitorere og kvantificere patientens bevægelser, fordi det erfaringsmæssigt motiverer patienten, ligesom det giver os data at arbejde med. Dette kan ske gennem feedback fra patientens egen smartphone. Måske suppleret af andre virkemidler, der øger patientens fokus på bevægelse. For sygehuset var det desuden vigtigt, at løsningen samtidig øger personalets fokus på bevægelse, forklarer Susanne Sillesen Skøtt.

Appen udvikles

Syddansk Sundhedsinnovation afsøgte markedet for eksisterende løsninger og mulige private aktører, gerne små og mellemstore virksomheder, som kunne bringes i spil i et offentligt-privat samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling på SVS.

Det endte med, at problemstillingen blev præsenteret for House of Code, et full-service app-bureau i Odense, der er specialister i at udvikle apps til Android og iOS. Morten Givskud, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation forklarer:

– House of Code var med på opgaven. De udarbejdede et første oplæg til en løsning, baseret på en app til iPhone kombineret med et smartur, som skulle præsenteres for sygehuspersonalet.

Men den 12. marts 2020 lukkede Danmark ned på grund af corona, så det lykkedes akkurat ikke udviklingsterapeuterne at mødes fysisk med app-udviklerne.

– Det var ærgerligt, at vi ikke kunne mødes. Men det lykkedes os alligevel, på afstand, at skabe den fælles forståelse af opgaven, som er så vigtig for at nå i land med en løsning. Der er jo begrænsninger på begge sider, som er vigtige at kende. Som kliniker ønsker man sig måske alt muligt, men teknikken er ikke uendelig. Og udviklerne kender ikke hverdagen for en indlagt patient eller for sundhedspersonalet. Så det fortærskede ord "forventningsafstemning" er rigtigt at bruge her, siger Susanne Sillesen Skøtt.

Patienten vælger selv

– Da vi præsenterede oplægget for sygehuspersonalet skete det i en god stemning. Vi fik hver vores virkeligheder til at spille sammen og aftalte en grovskitse for løsningen, fortæller Martin Langeskov, kontaktchef fra House of Code.

Efterfølgende er der holdt flere onlinemøder, og to korte pilotprojekter blev sat i værk for yderligere at specificere løsningen i en hurtig og agil udviklingsproces.
For at sikre brugerperspektivet blev patienterne spurgt om deres holdning til at bruge smartphone – og deres motivation for at komme mere ud af sengen. Omkring halvdelen af patienterne er positive og bruger selv fx en skridttæller. Men der er også mange ældre borgere, som slet ikke kender telefonens tekniske muligheder.

– En vigtig ting viste sig at være behovet for forskellige niveauer i løsningen, så patienterne har flere valgmuligheder, afhængig af hvor teknologi-parate de er. For nogle patienter skal målingerne ske automatisk via et smartur, mens andre patienter selv kan angive, hvilken type aktivitet de er i gang med. Det kan være at hente kaffe, gå på trapper eller ganske enkelt sætte sig op i sengen, forklarer Martin Langeskov.

Klar til test

På baggrund af pilotprojekternes resultater, og den løbende dialog med sygehuspersonalet, lancerer House of Code en første version af en prototype, som skal testes på Lungemedicinsk afdeling, før en endelig løsning udvikles og afleveres.

For House of Code har det været en positiv oplevelse at deltage i projektet og dermed få adgang til et klinisk miljø.

– Normalt er det svært for små og mellemstore virksomheder at få adgang til opgaver på sygehuse. Så for os er det også en fantastisk mulighed for at tilbyde løsninger, der faktisk gør en forskel for sygehuspersonale og patienter, siger Martin Langeskov.

Efter at corona-nedlukningen blev lettet, er der gennemført en første fysisk workshop med sundhedspersonalet på Sydvestjysk Sygehus. Og der er sat gang i en proces, hvor de digitale rådgivere tilretter prototypen efter sundhedspersonalets input.

Sideløbende ansøger parterne Region Syddanmarks OPI-pulje, der understøtter nye offentlige/private partnerskaber.

 

Kontakt

Morten Givskud

Projektleder

Digital Innovation


24 65 01 41
APPFWU01V