Skip til primært indhold

Sydvestjysk Sygehus afprøver nye veje til mere bevægelse

Kan en app fungere ligesom en pille, der sikrer, at indlagte bevæger sig mere?

Projektet MOTUS (Motivation til tid ude af sengen) er inspireret af vigtige erfaringer fra Bispebjerg Hospital: Sygehusophold indbyder ikke nødvendigvis patienter til aktivitet og mobilisering. Svækkelse, drop og kateter kan få patienterne til at synes, at det er nemmere og mere sikkert at blive liggende. Men hvis patienterne får en visuel tilbagemelding på, hvor meget de bevæger sig, motiverer det til mere tid ude af sengen. Hvilket igen ruster dem til bedst muligt at vende tilbage til hverdagen.

Udviklingsterapeuterne Gry Søbye Sølvsten (tv) og Susanne Sillesen Skøtt (th) samt medarbejdere fra Lungemedicinsk Afdeling repræsenterer SVS i et nyt samarbejde med app-udviklere. Det handler om, hvordan moderne teknologi kan bruges til at motivere patienterne - uanset hvor meget smarte teknologier fylder i deres liv i øvrigt. Projektet har netop fået penge til, at produktet kan udvikles og testes.

- Det er et redskab til at mobilisere på en ny måde. Det er ikke nødvendigvis en løsning på alt, men forhåbentlig en hjælp. Du kan faktisk godt sidestille det med en pille’, fortæller Susanne.

Forestil dig det her:

Patienter på lungemedicin bliver tilbudt et smart-ur, som de kan bære under hele indlæggelsen. Uret kan måle aktivitet og give visuelle tilbagemeldinger.

Medarbejderne vurderer, om den pågældende patient passer bedst til spor 1, 2 eller 3 med hensyn til formåen og mobilisering, og medarbejderne forbinder uret med en smartphone eller tablet, hvorfra de kan dels følge målingerne fra patienten, men også tilpasse fx øvelser og opfordringer.

Patienten får løbende opfordringer, der passer til døgnrytmen på afsnittet og til patientens fysiske aktivitet.

Resultatet er i bedste fald, at patienten bibeholder og måske forbedrer sit funktionsniveau og kan mindske risikoen for komplikationer som fx lungebetændelse, urinvejsinfektion og forstoppelse. Medarbejderne kan opnå bedre overblik med hver patients mobilisering og får et udvidet grundlag til løbende at tale om at bruge mere tid ude af sengen og bevægelse under indlæggelse primært med patienten, men også med kolleger.

- Målet kan være, at patienten går 5 meter eller sidder op 10 minutter længere, siger Gry.

Sådan foregår samarbejdet med private

Som udviklingsterapeuter tog Gry og Susanne initiativ til projektet – sammen med chefterapeut Marianne Thomsen. Holdet inkluderer også klinisk personale fra D1, Fysio- og Ergoterapien og Syddansk Sundhedsinnovation, som har skabt forbindelse til firmaet House of Code, der har kompetencer inden for udvikling af kode til apps mv. Der har været god kemi med det private firma – også selv om covid-pandemien har betydet, at man primært har mødtes online. Patienter og medarbejdere har været involveret i workshops osv., for at kunne præcisere behov og potentiale.

Nu har Welfare Techs bestyrelse besluttet, at projektet modtager 750.000 kr. med henvisning til, at projektet har afsæt i særdeles velafdækkede behov samt at løsningen har innovationshøjde, nyhedsværdi og potentielt kan bidrage med stor værdiskabelse. Pengene er til rent faktisk at udvikle appen.

- Det er 100 % produktudvikling det næste år. Fra sommer skal vi have vores antagelser afprøvet gennem tre testperioder, fortæller Susanne.

Samarbejdet har givet udviklingsterapeuterne ny indsigt på områder, der ligger lidt uden for kernefaget.

- Vi var ikke klar over, hvor mange timer, der ligger bag udviklingen af ny software. Det er vi blevet klogere på. Og så er vi blevet bekræftet i, hvor vigtigt det er at finde de relevante samarbejdsparter – og at man med fordel kan bruge tid på at finpudse sin ansøgning om midler, siger Gry.

Efter et års udvikling og test skulle en løsning gerne gå i drift – og gerne kunne bruges flere steder end på Lungemedicinsk Afdeling på SVS, der har spillet så aktiv en rolle i at forme og kvalificere løsningen. Der er tanker om at interesserede afdelinger kan lease udstyret, hvilket betyder, at medvirken ikke nødvendigvis kræver en stor investering for at man kan komme i gang.

Når appen er færdig ser Gry og Susanne også gerne, at effekten undersøges i forskningsprojekter.

- Vi har allerede de første tanker om en protokol, fortæller de.

Projektet er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i regi af Welfare Tech.

Udviklingsterapeuterne Gry Søbye Sølvsten (tv) og Susanne Sillesen Skøtt (th)

Udviklingsterapeuterne Gry Søbye Sølvsten (tv) og Susanne Sillesen Skøtt (th)

Kontakt

Stephanie Anker Gents

Projektmedarbejder

Digital Innovation


24 65 50 77
APPFWU02V