Skip til primært indhold

CARES - nyt EU-projekt om telemedicin

1. marts 2023 lyder startskuddet på et nyt 4-årigt EU-projekt, CARES, som gennem samarbejde og vidensudveksling skal udbrede erfaringer fra praksis og sikre optimal udnyttelse af telemedicin.

Samarbejde på tværs af syv lande

Alle lande i Europa ser frem mod en voksende ældre befolkning og flere kronisk syge. Det er en udfordring for de nationale sundhedssystemer, hvis den gode behandlingskvalitet skal fastholdes.

Derfor arbejder mange lande og regioner med, at behandling og opfølgning, i stigende grad sker via telemedicin. Vi vil blandt andet bruge de erfaringer om telemedicinske løsninger, vi fik under COVID-19-pandemien.

Formål

Formålet med projektet er

 • At indarbejde telemedicin i strategier og politikker, så de modsvarer fremtidens behov.

Hvad går det ud på?

På tværs af Polen, Frankrig, Sverige, Italien, Spanien, Kroatien og Danmark skal CARES-projektet afdække og kortlægge erfaring og inspiration om telemedicin og digitale sundhedsløsninger.

Det gælder både forebyggende behandling og hjemmebehandling. Vigtigt, når brugen af telemedicin øges er, at der er lige tilgang til de telemedicinske muligheder på tværs af blandt andet geografi og social status, og at både borgere og sundhedsprofessionelle er klædt på til at bruge og guide i brug af telemedicin.

Endvidere er håbet, at telemedicin skal mindske den kløft, der ofte ses mellem borgerens behov for sundhed og de tilbud om sundhed, som sundhedsvæsenet tilbyder.

Projektet adressere tre temaer

 • Større tilgængelighed af telemedicin i yderområder
 • Større brug af innovative digitale værktøjer for at sikre effektiv monitorering og diagnosticering af den ældre borger
 • Digital kompetenceudvikling blandt de sundhedsprofessionelle.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

Telemedicin og digitale sundhedsløsninger er en vigtig del af sundhedsvæsnet i Region Syddanmark og Danmark i det hele taget. Syddansk Sundhedsinnovation repræsenterer Region Syddanmark i EU-projekt CARES, og skal blandt andet formidle regionens arbejde med Digitaliseringsstrategien, herunder understøtte studiebesøg og bidrage til en database med de gode eksempler fra praksis samt analyser. I regionen har Syddansk Sundhedsinnovation en koordinerende rolle i forhold til relevante aktører på det telemedicinske område, såsom Regional IT og sygehusenhederne.

Samarbejdspartnere

 • Kujawsko-Pomorskie, Polen (leadpartner)
 • Nouvelle-Aquitaine Region - Frankrig
 • Region Syddanmark / Southern Denmark Region – Danmark
 • The R&D center the municipality of Linköping – Sverige
 • Veneto Region - Italien
 • Aragón Healthcare Service – SALUD – Spanien
 • City of Zagreb – Kroatien.

Projektperiode: 1.marts 2023 – 2. marts 2027.

CARES-logo

 

Kontakt

Carsten Jensen

Projektleder

Digital Innovation


24 96 11 72 Carsten Jensen på LinkedIn

Morten Givskud

Projektleder

Digital Innovation


24 65 01 41
APPFWU02V