Skip til primært indhold

Behandling på distancen - Region Syddanmark bidrager med sine gode erfaringer med telemedicin i et nyt EU-projekt

Otte europæiske lande er med i et nyt EU-projekt - CARES - om telemedicin. Syddansk Sundhedsinnovation repræsenterer Region Syddanmark, og vi ser frem til at dele regionens gode erfaringer med telemedicin og selv få ny viden.

På tværs af Polen, Frankrig, Østrig, Sverige, Italien, Spanien, Kroatien og Danmark er formålet, at afdække og kortlægge erfaring og inspiration om telemedicin og digitale sundhedsløsninger.

De første tre år – studieture giver ny viden

Projektets første tre år skal bruges til at mødes på tværs af nationale og internationale telemedicin-aktører for at få indblik i, hvordan de enkelte lande håndterer arbejdet både strategisk og praktisk.  

- Det bliver tre år, hvor vi alle bliver klogere på, hvordan der arbejdes lokalt, helt ude ved borgeren, men også mere overordnet, hvordan vi bruger telemedicinske løsninger.  Tiden med studieture betyder, at vi lærer hinanden at kende, så vi kan få en åben dialog om, hvad vi allerede gør, og hvordan vi kan arbejde på nye måder, forklarer Carsten Jensen, som er projektleder i Syddansk Sundhedsinnovation.

Studieturene giver samtidig partnerne mulighed for at invitere nationale regionale aktører med – oplagt er f.eks. sygehuse eller sundhedsorganisationer. På den måde kan projektet styrke både regionale og nationale netværk omkring telemedicin, i de enkelte lande.

- De relationer vi kan danne internt, når flere fra regionen tager ud og oplever noget sammen, styrker i sig selv vores arbejde med telemedicin. Samtidig forventer jeg også, at vi på det internationale niveau får inspiration og netværk partnerlandene imellem, fortæller Maria Hardt Schønnemann.

Syddansk Sundhedsinnovation skal på vegne af Region Syddanmark arrangere og være vært for en af de planlagte studieture.

Det sidste år

Det sidste år samles alle trådene, så erfaringerne og den nye viden omsættes og kan fungere som inspiration til at forbedre egne telemedicinske tilbud eller starte helt nye tilbud op.

Samtidig sættes der fokus på, hvordan det kan indarbejdes i eksisterende strategier og politikker, så de modsvarer fremtidens behov.

Telemedicin er Region Syddanmarks hjemmebane

Telemedicin og digitale sundhedsløsninger er vigtige dele af sundhedsvæsnet i Region Syddanmark og Danmark.  

Region Syddanmark deltager således i lignende projekter med digitale sundhedsløsninger og sundhedsinnovation som omdrejningspunkt. Maria Hardt Schønnemann forklarer hvorfor

- I Danmark generelt, og i Region Syddanmark specielt, er vi ret langt fremme på området, så det handler om, at vi skal være vores rolle ansvarlig og gå med i projekter, hvor vi har mulighed for at dele ud af vores erfaringer og viden – og selvfølgelig også blive inspireret den anden vej.

Det Syddanske EU-kontor har hjulpet projektet på vej

Det Syddanske EU-kontor har hjulpet projektet på vej ved at initiere kontakten mellem projektkoordinatoren og Region Syddanmark. EU-konsulent Allan Nordby Ottesen forklarer, hvorfor det var oplagt, at Region Syddanmark deltager i projektet,

- Det bliver virkelig spændende at følge projektet, som både bygger på en eksisterende styrkeposition i Syddanmark, og som kan have et længerevarende strategisk sigte, fordi telemedicin netop er kommet for at blive. CARES er på den måde et projekt, der kan få meget konkret betydning for borgernes muligheder for at opnå bedre sundhedsbehandling i deres eget hjem. Det er der brug for at understøtte – både i Europa og i Syddanmark.

CARES er støttet af Interreg Europe-programmet. Syddansk Sundhedsinnovation modtager ca. 1,3 mio. kr. til arbejdet i projektet.

Vil du vide mere om CARES-projektet, er du velkommen til at kontakte Carsten Jensen.

Vil du vide mere om Interreg Europe-programmet, kan du kontakte Allan Nordby Ottesen på ano@southdenmark.be eller fundingkonsulenterne i Syddansk Sundhedsinnovation.

Om Interreg Europe

  • Interreg Europes overordnede fokus er at mindske uligheden i vækst, udvikling og livskvalitet i og på tværs af de europæiske regioner
  • Programmet støtter regional udvikling gennem projekter, der kan bidrage til at gøre Europa smartere, grønnere, dygtigere eller tættere forbundet
  • Læs mere om Interreg Europe.

Kontakt

Carsten Jensen

Projektleder

Digital Innovation


24 96 11 72 Carsten Jensen på LinkedIn
APPFWU01V