Skip til primært indhold

Offentligt-privat samarbejde - produkter til mennesker med delir

Private aktører fik indblik i hvordan de i et offentligt-privat samarbejde kan være med til at udvikle behovsdrevne produkter, der kan skærme kognitivt sårbare patienter med delir

I samarbejde med Sygehus Lillebælt afholdt Syddansk Sundhedsinnovation den 14. december 2022 et Open Call om produkter til mennesker med delir.

Dagen satte fokus på hvordan man bedst kan afskærme patienter, som er kognitive sårbare, heriblandt patienter med demens. Og dagen gav dermed de inviterede design- og produktionsvirksomheder indsigt i de behov og problematikker, der går igen på de forskellige afdelinger på Sygehus Lillebælt.

Se præsentationen fra dagen: " Afskærmning af sårbare patienter."

Patienter med demens har høj risiko for at udvikle delir

Det estimeres, at ca. 80.000 danskere lider af demens, og at ca. 15.000 bliver diagnosticeret med sygdommen hvert år.

Patienter med demens er ofte kognitivt sårbare og har behov for ro og færre stimuli. Hvis disse patienter ikke skærmes under indlæggelse, er der risiko for, at de udvikler delir, hvilket kan medføre længere sygdomsforløb – i svære tilfælde kan tilstanden medføre længerevarende kognitive vanskeligheder, funktionstab og i yderste konsekvens død.

Indlæggelse er en stressende oplevelse

At blive indlagt er en stressende oplevelse for alle men især for dem, som er kognitivt udfordret.

En indlæggelse kan resultere i at sansesystemet bliver overstimuleret af ukendte og simultane lyde, lys, berøringer m.m. Som konsekvens kan patienter blive konfuse, ængstelige og udvikle delir. Ofte er patienterne ikke selv klar over, at de er delirøse, før tilstanden er i et sådant stadie, at den kræver akut behandling fra sundhedspersonalet. 

Video fra akutmodtagelsen - set med patientens øjne

Videoen er optaget på Sygehus Lillebælt og illustrerer med al tydelighed de mange lys, lyd og foruroligende indtryk, som en patient møder, når han kommer ind på akutmodtagelsen.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Susannes idé kan hjælpe konfuse patienter

Social- og sundhedsassistent, Susanne Ahlers, fra Kolding Sygehus står bag en særlig idé til afskærmning af sårbare patienter. Idéen skal nu realiseres og kan gøre en afgørende forskel for patienter, der er konfuse.

Læs artiklen på Sygehus Lillebælts hjemmeside.

Sygehus Lillebælt afdækker konkrete behov for kognitivt sårbare patienter

På danske sygehuse er der voksende fokus på udfordringerne og på at nedbringe antallet af delirøse hændelser.

Det er baggrunden for, at Sygehus Lillebælt ønsker hjælp til at inddrage design- og produktionsvirksomheder i et offentligt-privat samarbejde, hvor Sygehus Lillebælt stiller ekspertviden og erfaringer til rådighed for virksomheders produktudvikling.

Sygehus Lillebælt har afdækket konkrete behov i forbindelse med forebyggelse af delir og formuleret en række specifikationer til produkter. 

Særligt oplever sygehuset at transporten af patienter, når de skal flyttes fra en lokalitet til en anden, er en belastning for sansesystemet. Ikke kun for de kognitivt sårbare, men for patienter generelt.

Sygehuset ser derfor behov for, at særligt sårbare patienter kan afskærmes under transporten, så de ikke bliver overstimuleret af fx lys, lyd og andre mennesker. Afskærmning må ikke være til hindring for, at der ved behov kan ydes hurtig og effektiv behandling.

Også mere generelle forholdsregler, som private virksomheder skal tage hensyn til, når der produceres til sundhedsvæsnet, blev diskuteret. Det drejer sig blandt andet om hygiejne, kompatibilitet, sikkerhed, håndtering, opbevaring m.m. Specifikationerne ønskes omsat til et eller flere produkter, der kan markedsføres og implementeres i sundhedsvæsenet.

Målet er at skabe det bedste grundlag for behovsdrevne og specialiserede produkter på markedet til efterfølgende implementering på Sygehus Lillebælt og andre sygehuse, med det formål at kunne skærme kognitive svækkede patienter. ​​

Fokus på offentligt-privat samarbejde

Præsentationsdagen introducerede også deltagerne for de processer, der ligger bag et offentligt-privat samarbejde. Her fik de mulighed for at spørge ind til bl.a. hvordan Syddansk Sundhedsinnovation kan hjælpe med at etablere et potentielt samarbejde, finansieringsmuligheder, metoder, m.m.

Deltagerne besluttede på dagen at mødes igen den den 26. april 2023, kl. 13-15.30.

Her får de private aktører mulighed for at fremvise et potentielt design til en løsning til de involverede klinikere, ligesom de får sparring og feedback på deres løsning.

En kontaktperson fra Sygehus Lillebælt står i mellemtiden til rådighed for de private aktører.

Kontakt

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Innovativt byggeri og drift


29 12 08 05

Kenn Elnegaard Dam

Innovationskonsulent, bygningskonstruktør

Innovativt Byggeri og Drift


21 52 18 37
APPFWU02V