Skip til primært indhold

Automatisering af kildesortering af affald

Esbjerg Sygehus skal afdække og vurdere mulige automatiseringsløsninger, der kan lette kildesortering af affald

Affaldsluger til linned og affald

Affaldsluger til linned og affald

Sygehusene står over for en væsentlig udfordring relateret til kombinationen af stadigt stigende mængder affald på baggrund af øget effektivitet og Affaldsbekendtgørelsens krav til kildesortering af affald i adskillige fraktioner.

Det stiller krav til både plads og tid på sygehusene.

Sygehusene er nødt til at navigere mellem flere forhold: Overholdelse af miljølovgivning (såsom affaldsbekendtgørelsen), fokusering af personalets tid til patientrettede kerneopgaver, begrænset fysisk plads til affaldsopbevaring og overholdelse af brandsikkerhedskrav. Samtidig har vi en forpligtelse og interesse i at understøtte en høj genanvendelsesgrad af affald, herunder plastik.

Esbjerg og Grindsted Sygehus - Syddansk Universitetshospital [CS1] har derfor igangsat et pilotprojekt, der skal afdække og vurdere mulige automatiseringsløsninger, som kan lette arbejdsgangene forbundet med de nye krav til øget kildesortering, forklarer Berit Wolmar, projektleder for grøn omstilling på Esbjerg og Grindsted Sygehus - Syddansk Universitetshospital.

Målet er, at kildesortering af affaldet skal belaste sygehuset mindst muligt, sikre arbejdsmiljøet i forbindelse med affaldshåndtering og samtidig at bidrage til omstillingen til cirkulær økonomi, jf. Region Syddanmarks klimaarbejde.

Projektet inkluderer en perspektivering af resultaterne og løsningerne til de andre sygehuse i Region Syddanmark og en anbefaling til skalering.

Region Syddanmark har netop tildelt dette vigtige projekt 668.000 kr. som en del af regionens prioriterede arbejde med grøn omstilling.

Syddansk Sundhedsinnovation er projektleder på vegne af Esbjerg Sygehus og står for at afdække udfordringerne, inddrage brugerne udvikle løsningsforslag og foretage en potentialeanalyse.

Kontakt

Mathias Dahl Hoppe

Innovationskonsulent og teknoantropolog

Innovativt Byggeri og Drift


23 60 72 56 Mathias Dahl Hoppe på LinkedIn
APPFWU01V