Skip til primært indhold

Samskabende proces bag design af Steno Diabetes Center Odense

Brugerne tilrettelægger de bedste forløb for forskellige diabetikere i Steno Diabetes Center Odense

Legende og samskabende proces

Som forberedelse til design af Steno Diabetes Center Odense blev der planlagt en brugerproces, hvor de jordmødre, tandlæger, fodlæger og hjertelæger, børnelæger, der skal benytte centeret, samarbejdede om at tilrettelægge de bedste forløb for forskellige diabetikere.

Efterfølgende besluttede de tværfaglige specialer, hvordan de ud fra kortlagte forløb fremadrettet skal samarbejde, hvor de skal opholde sig og dermed den bedste disponering af huset.

En række workshops blev metodisk planlagt ud fra servicedesign med udvikling af repræsentative personaer, brugerrejser og serviceblueprints.

Tilgangen skabte et fælles fokus på de mennesker, som skal have glæde af huset i stedet for design ud fra egne præferencer.

Projektet bidrog gennem en legende og samskabende proces til, at de involverede specialer både lærte nyt om deres patienter og samtidig erkendte værdien i sparring og samarbejde omkring diabetikere i det kommende byggeri. 

Formål

Facilitering af samskabende brugerproces for Steno Diabetes Center Odense med henblik på konkrete anbefalinger til udformning af et byggeri, der kan understøtte ’samme-dag-under-samme-tag-behandling’ af diabetes patienter.

Samarbejdspartnere

 • Steno Diabetes Center Odense
 • Projektorganisationen for Nyt OUH.

Syddansk Sundhedsinnovations leveranver

 • Planlægning og facilitering af samskabende brugerproces
 • Feltstudier
 • Dataindsamling
 • Udarbejdelse af Personaer, brugerrejser og serviceblueprint
 • Arkitektfaglig rådgivning ift.:
  • Wayfinding
  • Indretning
  • Kunst
  • Farver
  • Udvælgelse af totalentreprenør.

Projektperiode: 2019-2020

Kontakt

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt

Innovativt Byggeri og Drift


29 20 22 04
APPFWU01V