Skip til primært indhold

Mere tid med patienterne med FrontOffice i Psykiatrien

Guide bidrager til fælles forståelse for konceptet FrontOffice og på konkrete forslag til implementering i de fysiske rammer.

På baggrund af psykiatriplanen 2020-2024 blev der udmøntet midler til renoveringer af eksisterende psykiatribyggerier, der skal fremme patientinddragelsen i de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark

Dette blandt andet ved at sikre opholdsarealer, som bringer personale og patienter tættere sammen.

Syddansk Sundhedsinnovation faciliterede feltstudier og workshops med medarbejdere i psykiatrien, som førte til Guide til FrontOffice. Guiden præsenterer en fælles Region Syddanmark-forståelse og definition af FrontOffice, hvordan de fysiske rammer kan indrettes og hvilken værdi, det kan skabe for patienter og personale.

Formål

Udvikling af let brugbar guide til brug ved implementering af FrontOffice i psykiatrien.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

  • Facilitering af studiebesøg og workshops
  • Feltstudier
  • Dataindsamling
  • Analyse anbefalinger til Odense Psykiatri.

Samarbejdspartnere

  • Odense Psykiatriske afdeling, Psykiatriledelsen i Region Syddanmark
  • Projektorganisationen i Region Syddanmark, Psykiatriens serviceafdeling.

Projektperiode: 2020 - 2022.

Kontakt

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt

Innovativt Byggeri og Drift


29 20 22 04
APPFWU01V