Skip til primært indhold

Test af møbler til det nye Odense Universitetshospital

Undersøgelse vurderede hvilke møbler og indretninger, der kunne genbruges på det nye Odense Universitetshospital og hvilke nyindkøb, der var brug for.

I det omfattende testforløb i forhallen på Odense Universitetshospital blev forskellige møbeltyper og indretningsforslag testet til senere brug i udstyrsplanlægningen på det nye OUH.

Syddansk Sundhedsinnovation gennemførte testforløbet i 2016 blandt andet med henblik på at vurdere, hvilke møbler og indretninger, der kunne genbruges på det nye Odense Universitetshospital og hvilke nyindkøb, der var brug for.

Formål

At indsamle input og behov fra patienter og pårørende ift. at finde ud af, hvordan et rart offentligt sted er indrettet på et somatisk sygehus.

Patienter og pårørende bidrog

Gennem test af forskellige møbler, lyssætninger, møbelopstillinger og indretninger i forhallen på Odense Universitetshospital i 2016, blev der i løbet af 1½ måned indsamlet input fra patienter og pårørende, der opholdt sig på sygehuset.

Der blev foretaget observationer og indsamlet skriftlig feedback for at undersøge, hvilke indretninger, møbler og stemninger, som patienter og pårørende tiltrækkes af og søger henimod.

Repræsentanter fra rengøring og hospitalsservice, hygiejne og arbejdsmiljø deltog i observationer og var med til at kvalificere input.

På baggrund af undersøgelsen kunne møbeltypologier og principper for indretning anbefales, der både tilfredsstillede patienter og pårørende samt imødekom krav fra driften til indretning af offentlige rum på et somatisk sygehus.

Projektet bidrog til at gøre opmærksom på, hvilke typer af indretning og møbler, der virker mere indbydende end andet. Og indsigter fra projektet understøttede diskussion på tværs af aktører, at møbler ikke kun skal være funktionelle og kliniske, men patienter og pårørende ønsker også, at de skal være rare og imødekommende.

Samarbejdspartnere

  • MODOS (?)
  • Office…. (stor leverandør af møbler)
  • Rengøring og hospitalsservice, Odense Universitetshospital
  • Hygiejneorganisationen, Odense Universitetshospital
  • Arbejdsmiljøorganisationen, Odense Universitetshospital.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

  • Kvalitativ og kvantitativ behovsafdækning
  • Analyse af data
  • Katalog, der beskriver gode møbeltypologier og indretninger til offentlige rum på somatiske sygehuse.

- Vi fik bekræftet, at diversitet af møbler er vigtige. Der skal fx være en stol, som passer til bariatriske patienter. Det skal ikke være en bariatristol, men bare være en flot stol, som man også kan sidde i, selvom man er kraftig, projektleder Kristine Nielsen.

- Vi fandt ud at, at møbler og indretning på et hospital er en balanceagt ift. graden af hjemlighed. Det handler ikke om at lave en dagligstue eller et sted, hvor man kan hygge sig. Patienter og pårørende ønsker at være på sygehuset, så kort tid som muligt. Det er folk, som er i sorg eller i et behandlingsforløb med mindre, der er tale om en fødsel. Vi skal som arkitekter ikke tro, at vi kan gøre det så hyggeligt, at patienter og pårørende har lyst til a topholde sig på hospitalet og møde nye mennesker. Glem det. Det handler ikke om at skabe mødesteder for mennesker. Folk er der så kort tid, som muligt og søger rolige steder, hvor de kan få fred for øre og øje. De fleste kommer på hospitalet, fordi der er sket noget. Det skal man have respekt for, projektleder Kristine Nielsen.

APPFWU02V