Skip til primært indhold

Region Syddanmarks Innovationsstrategi 2023-2026

Som led i prioriteringen af sundhedsindsatser for 2022 i Region Syddanmark er en ny strategi for innovation gjort til indsatsområde

Regionsrådet i Region Syddanmark godkendte i marts 2022 kommissorium for arbejdet med regionens innovationsstrategi for 2023-2026.

En proces er i gang hvor Digitaliserings- og Innovationsudvalget drøfter og kvalificerer, hvordan innovationsområdet kan bidrage til at løfte fremtidens sundhedsvæsen med udgangspunkt i Region Syddanmarks styrkepositioner, og de rammer og forudsætninger regionen har for arbejdet med innovation.

Regionens sygehuse bidrager til at identificere udfordringer og behov. Det sker ved at inddrage medarbejderudvalg, patient og pårørenderåd, sygehusledelser, klinikken og de lokale innovationsindsatser.

Den 9. juni 2022 var Digitaliserings- og Innovationsudvalget vært for en konference for inviterede aktører, hvor man blandt andet skal drøfte hvilke indsatsområder, der skal tegne den kommende strategi.

APPFWU02V