Skip til primært indhold

Barnets vej til blodprøvetagning

Projektet ’Barnets vej til blodprøvetagning’ sætter fokus på at give børn en tryg og legende oplevelse i forbindelse med blodprøvetagning

”Var det bare dét?”

Det er den følelse børn i fremtiden forhåbentligt står med efter at have fået taget en blodprøve på Kolding Sygehus. Det store omdrejningspunkt i projektet ’Barnets vej til blodprøvetagning’ er at skabe en tryg og legende blodprøvetagning for børn gennem tre indsatser:

  1. Forberedelse af børn og forældre. Forberedelsen skal sikre, at både barnet og dets forældre er klædt på til, hvad der skal ske, og har de rette værktøjer til at klare sig gennem proceduren. Det gælder uanset om de kommer fra egen læge eller er indlagte på børneafdelingen
  2. Et børnevenligt personale, som møder det enkelte barn i øjenhøjde og føler sig trygt og kompetent i en legende tilgang
  3. Tryghedsskabende og legende omgivelser, som beroliger barnet, men også inviterer til at gå på opdagelse og blive klogere på, hvad en blodprøve er og hvordan den foregår.

Sammen skal de tre indsatser udgøre et helhedskoncept for blodprøvetagning på børn, hvor man som familie oplever en rød og legende tråd hele vejen - fra besked om blodprøven til man sidder i bilen på vej hjem.

Børn, forældre og medarbejdere som medudviklere

Gennem hele projektet er de vigtigste brugere involveret - nemlig de børn, der skal have taget blodprøver, deres forældre og de bioanalytikere og sygeplejersker, som familierne møder på deres rejse.

Involveringen sker bl.a. gennem:

  • Interviews og observationer, hvor målet er at få indblik i de udfordringer og utrygheder, man som barn, forælder og medarbejder oplever i forbindelse med en blodprøvetagning på sygehuset. Omvendt har vi også fået belyst de elementer, som er med til at gøre oplevelsen god. I alt har vi interviewet/observeret ca. 45 brugere. Resultatet af feltstudierne er samlet i denne analyse, som danner basis for projektets videre udvikling
  • En idéworkshop, hvor ca. 50 deltagere (herunder forældre, bioanalytikere, sygeplejersker, hospitalsklovne m.fl.) giver deres bud på, hvordan analysens fund kan oversættes til løsningsmuligheder
  • Løbende afprøvning og kvalificering, hvor børn, forældre og medarbejdere trykprøver løsningerne, inden de bliver finjusteret og sat i søen.

Effektmåling af projektet

Forud for projektet er der foretaget en kombineret kvalitativ/kvantitativ førmåling, hvor børn, forældre og medarbejdere gennem interviews og spørgeskema har givet udsagn om deres oplevelse af blandt andet tryghed, grad af forberedelse, oplevet smerte, ufrivillig fastholdelse m.m. Førmålingen baserer sig på mere end 300 informanter.

Efter projektet er færdigimplementeret vil der blive foretaget en identisk måling, som kan vise effekten af projektet for de tre brugergrupper.

Samarbejdspartnere

Projektet er et tæt samarbejde med Biokemi & Immunologi og Børneafdelingen på Kolding Sygehus og forløber fra sommeren 2018 til efteråret 2019, hvor det nye koncept for blodprøvetagning på børn er implementeret på sygehuset.

Projektet er støttet af Ole Kirks Fond, TrygFonden, Helsefonden, Udviklingsrådet ved Sygehus Lillebælt og Danske bioanalytikeres Uddannelses- og Forskningsfond.

Kontakt

Randi Lehmann Boesen

Innovationskonsulent

Innovativt Byggeri og Drift


30 27 26 20 Randi Lehmann Boesen på LinkedIn
APPFWU02V