Skip til primært indhold

Fra engangs- til flergangs-instrumenter

Projektet skal undersøge, om det er muligt at udskifte engangsinstrumenter af henholdsvis kirurgisk stål og plastik til flergangsinstrumenter.

Formål

Projektets formål er at afprøve udskiftning af engangsinstrumenter med flergangsinstrumenter i Fælles Akutmodtagelsen på Esbjerg Sygehus. Efterfølgende er målet at udbrede erfaring og resultater til andre afdelinger på sygehuset og på tværs af regionen.

Anvendelse af flergangsinstrumenter indebærer ændrede arbejdsgange og faciliteter fx i forhold til logistik, genbehandling og sterilisation. Projektet vil derfor involvere alle relevante afdelinger på sygehuset, afdække brugerperspektiverne og understøtte de ændrede arbejdsgange igennem forandringsledelse.

I den forbindelse vil projektet skabe overblik over, hvilke krav overgangen til flergangsinstrumenter stiller til arbejdsgange og kapacitet på afdelingen, hos logistik, i sterildepotet og i Sterilcentralen.

Der er både klimamæssige og økonomiske gevinster ved at anvende flergangsinstrumenter. Samtidig er der kliniske fordele ved at anvende flergangsinstrumenter, som er af højere kvalitet og derfor oftest foretrækkes af det kliniske personale.

Projektet vil samle op på udskiftningens klimamæssige og økonomiske effekter og se på de arbejdsmiljømæssige aspekter.

Baggrund

Projektet er del af Esbjerg og Grindsted Sygehus’ grønne leadområde inden for kliniske og patientrettede forbrugsvarer med fokus på at udskifte engangs- med flergangsprodukter.

Hvert år bruger Esbjerg og Grindsted Sygehus samlet set 4.855 engangs-instrumentpakker fordelt på sutursæt, skiftesæt og pincetter, svarende til 183 kg metal. I Fælles Akutmodtagelsen drejede det sig i 2023 om 1106 instrumentpakker svarende til 85 kg metal. Metalaffald som kasseres og brændes som risikoaffald. Hertil kommer restaffald fra gaze, afdækning og en plastbakke, som også er med i instrumentpakkerne.

Region Syddanmarks målsætning er at reducere CO2 belastningen med mindst 35% i 2030 i forhold til 2020 gennem bl.a. grønnere indkøb, cirkulært forbrug og produktion samt reduktion af affald.

Udskiftningen af instrumenter fra engangs- til flergangs- vil bidrage til en mere bæredygtig drift ved at reducere CO2-udledning forbundet med produktion, forbrug og bortskaffelse af engangsinstrumenterne samt øge genbrug af materialer.

Metal er desuden en begrænset ressource, så reduktionen af engangsinstrumenter kan også have indflydelse på fremtidig forsyningssikkerhed.

Region Midtjylland har allerede udskiftet engangssutursæt med flergangssutursæt på bl.a. Skadestuen i Randers, og de har delt både gode råd til proces og LCA-beregning, som dette projekt bruger som afsæt.

Forventet effekt

Udskiftning af engangsinstrumenter med flergangsinstrumenter bidrager til regionens mål om reduceret og cirkulært forbrug. Udskiftningen forventes at resultere i at:

  • Reducere CO2e med ca. 90 % pr. anvendelsesgang
  • Reducere forbrug på ca. 800 engangsinstrumentpakker, svarende til 78 kg
  • Øge genbrug af instrumenter i Fælles Akutmodtagelsen.

Tallene er baseret på erfaringerne i Region Midtjylland, der allerede har udskiftet engangssutursæt med flergangssutursæt på blandt andet skadestuen i Randers. Regionen har delt både gode råd til proces og LCA-Livscyklusberegninger.

Samarbejdspartnere

  • Projektejer: Per Busk, adm. direktør, Esbjerg og Grindsted Sygehuse
  • Projektleder: Berit Wolmar, Teknisk Afdeling, Esbjerg Sygehuse
  • Fælles Akutmodtagelsen, Esbjerg Sygehus
  • Sterilcentralen
  • Afdelingen for Grøn Omstilling, Region Syddanmark
  • Syddansk Sundhedsinnovation.

Projektperiode

Projekts løber fra 1. februar 2024 til 1. oktober 2024.

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder

Innovativt Byggeri og Drift


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Innovativt byggeri og drift


29 12 08 05
APPFWU01V