Skip til primært indhold

Region Syddanmarks Innovationsstrategi

Regionsrådet i Region Syddanmark godkendte den 22. maj 2023 en ny innovationsstrategi

Lancering af ny innovationsstrategi

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Regionsrådet har netop vedtaget en ny innovationsstrategi 2023, som skal bidrage med at finde løsninger på sundhedsvæsenets store udfordringer som blandt andet unges mistrivsel og mangel på arbejdskraft. Nøglen til styrket innovation ligger i bredt samarbejde og øgede partnerskaber.

Læs hele innovationsstrategien PATIENTERNES SUNDHED - SAMMEN OM INNOVATION.

Regionsrådet vedtog den 22. maj 2023 en ny innovationsstrategi, Innovationsstrategi 2023, som skal bidrage med at finde løsninger på sundhedsvæsenets store udfordringer som blandt andet unges mistrivsel og mangel på arbejdskraft. Nøglen til styrket innovation ligger i bredt samarbejde og øgede partnerskaber.

Den nye innovationsstrategi bygger oven på det arbejde, som regionen i flere år har prioriteret inden for sundhedsinnovation.

Et arbejde, der fx mærkes i hverdagen på Odense Universitetshospital, hvor en robot sorterer vævsprøver, og hvor erfaringerne er så gode, at robotten snart får sin gang på regionens øvrige sygehuse. Et andet eksempel er tilbud om gratis internetbaseret behandling, som syddanskere med angst og depression kan benytte – og som også er bredt ud til resten af landet.

Udvalgsformand Anja Lund (V), Digitaliserings- og Innovationsudvalget i Region Syddanmark, slår fast, at i perioder, hvor sundhedsvæsenet er under ekstraordinært pres, er behovet for innovation endnu større end tidligere. Med strategien lægger regionen sig endnu mere i selen for at samarbejde med virksomheder, kommuner, praktiserende læger og forsknings- og uddannelsesinstitutioner for at udvikle løsninger til gavn for regionens patienter og borgere.

Kontakt

Anne Bach Stisen

Enhedschef

Styring, Udvikling og Viden


20 59 89 51

Simon Nørregaard Jensen

Specialkonsulent, teamkoordinator

Styring, Udvikling og Viden


24 23 20 53 Simon Nørregaard Jensen på LinkedIn
APPFWU02V