Skip til primært indhold

Hvor i sundhedsvæsenet arbejder mobile robotter i 2023

Syddansk Sundhedsinnovation kortlægger hvor mobile robotter arbejder i sundhedsvæsenet, og hvilke opgaver de løser.

Det danske sundhedsvæsen er frontrunnere i brugen af mobile robotter

Mange steder i Danmark er der gjort erfaringer med at bruge mobile robotter. Det gælder både i forhold til robotter, der er sat i drift og i forhold til udviklingsprojekter. 

I forbindelse med en national survey i 2022 af erfaringerne med mobile robotter på sygehuse i Danmark besluttede Syddansk Sundhedsinnovation at kortlægge disse erfaringer på et Danmarkskort, der visualiserer:

  • Hvilke mobile robotter er der tale om?
  • Hvor arbejder de?
  • Hvilke opgaver løser de?

Landkortet skal ses som et ’biprodukt’ i forbindelse med den nationale survey om personaleerfaringer med mobile robotter. Det gengiver dermed ikke nødvendigvis et fuldstændigt billede af mobile robotter på danske hospitaler.

Vores ambition er at opdatere landkortet løbende. Har du oplysninger om mobile robotter på sygehuse, du mener skal med på kortet, er du velkommen til at kontakte Louise Halgaard Gotfredsen.

Danmarkskortet blev præsenteret for Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren i efteråret 2022 og bliver løbende opdateret.

Bliv en del af Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren

Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Robotics, Teknologisk Institut og Danish Life Science Cluster samarbejder om Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren.

Netværket mødes ca. 3-4 gange om året for at videndele og networke om mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren, hvor robotteknologien er en vigtig del af løsningerne til at effektivisere fremtidens sundhedsvæsen.

Ønsker du at blive del af netværk for mobile robotter i sundhedssektoren? Kontakt Louise Halgaard Gotfredsen, som sørger for, at du modtager en invitation til kommende møder.

Kontakt

Louise Halgaard Gotfredsen

Konstitueret chefkonsulent, teamkoordinator

Innovativt Byggeri og Drift


21 79 14 04 Louise Halgaard Gotfredsen på LinkedIn
APPFWU02V