Skip til primært indhold

Region Syddanmark fortsætter sit engagement i EIP on AHA

Region Syddanmark fortsætter sit engagement EU- kommissionens projekt ”Det europæiske innovationspartnerskab for sund og aktiv aldring”

EU kommissionen åbner for den nye programperiode i projektet ”Det europæiske innovationspartnerskab for sund og aktiv aldring” (EIP on AHA), der skal løbe fra 2022-2025. Den seneste programperiode udløb i 2021 og i den forbindelse har Region Syddanmark indsendt en ny ansøgning om at blive referencested i den nye programperiode.

Region Syddanmark er mangeårig deltager i ”Det europæiske innovationspartnerskab for sund og aktiv aldring” (forkortet fra engelsk til EIP on AHA), koordineret af Syddansk Sundhedsinnovation. 

Formålet med EIP on AHA initiativet

EIP on AHA blev først igangsat i november 2011 af EU-Kommissionen. Dengang, som i dag, er målet at skabe en frivillig samarbejdsplatform, hvor kommuner, regioner, private virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner i innovationspartnerskaber på tværs af Europa kan samarbejde om at løfte de nuværende og fremtidige udfordringer på sundhedsområdet og højne gennemsnittet af den sunde levealder.

I programperioden for 2022-2025 vil Syddanmark bl.a. taget udgangspunkt i Digitaliseringsstrategien samt de strukturelle og finansielle rammer for at udvikle sundhedsområdet. Formålet med EIP on AHA ansøgningen i den nye periode er at afgøre i hvor stort omfang regionen understøtter flere aktive og sunde leveår for borgerne med særligt fokus på digitalisering og tværsektorielt samarbejde.

Region Syddanmark som forgangsregion på EIP on AHA initiativet

I alle programperioder har Region Syddanmark være udpeget som referencested med det højeste antal stjerner. I den seneste periode har Region Syddanmark været et såkaldt 4-stjernet referencested og har tillige opnået en særlig udmærkelse givet på baggrund af regionens vedvarende høje niveau på området. Det er den højest mulige udmærkelse og er kun opnået af 5 øvrige regioner i Europa ud af over 100 ansøgere. Den høje udmærkelse hænger sammen med regionens mangeårige indsats for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder digitalisering af samarbejdet med kommuner og almen praksis. Region Syddanmark står stærkt internationalt, særligt inden for telemedicin og understøttelse af aktiv aldring, med et brand, som er med til at åbne døre for sygehusene i forhold til det internationale samarbejde.

Der er i ansøgningen fra Syddanmark bl.a. taget udgangspunkt i Digitaliseringsstrategien samt de strukturelle og finansielle rammer for at udvikle sundhedsområdet. For Region Syddanmark er deltagelsen i det europæiske innovationspartnerskab med til at bringe international viden og innovation til regionen, bidrage til nye samarbejdsrelationer ved at involvere syddanske aktører i partnerskaber og EU-projekter, samt synliggøre regionens sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder og indsats på det europæiske plan.

Finansiering og koordinering:

Region Syddanmarks varetagelse af referencestedsfunktionen og relaterede indsatser finansieres af Regional Udvikling, hvor der er afsat 250.000kr til Region Syddanmark i den nye programperiode 2022-2025 og koordineres af Syddansk Sundhedsinnovation. 

Kontakt

Emilie Brysting

Specialkonsulent

Styring og Kvalitet


24 66 92 45
APPFWU02V