Skip til primært indhold

Pilottest af skiltning på Svendborg Sygehus

Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus tester de kommende måneder fremtidens skiltning for at lette patienternes vej på sygehuset

Nyt Odense Universitetshospital Svendborg har de seneste år gennemgået en række ombygninger, der har ændret på sygehusets infrastruktur, placering af afdelinger og patienternes vej igennem bygningen. Dermed er der opstået et behov for nye tiltag, der sikrer, at patienterne kan finde vej på sygehuset.

Fremtidens skilte og et koncept for wayfinding

Med de nye og store sygehusbyggerier øges behovet for wayfinding-strategier (= evnen til at finde vej), der kan hjælpe borgere, patienter og pårørende med at finde vej.

Planlægning af koncepter for wayfinding er en kompliceret opgave med en lang række snitflader: Hvordan skal brugerne orientere sig, fysisk skiltning, digital wayfinding og digital skiltning og deres integration til øvrige it-systemer.

Med projektet på Svendborg Sygehus gennemføres et pilotprojekt, der skal afprøve fremtidens skilte og et koncept for wayfinding på Svendborg Sygehus.

Projektet vil give vigtige erfaringer indenfor wayfinding og den bagvedliggende forvaltning. Både i forhold til konkret fysisk skiltning og til digital skiltning og deres snitflader til it-hardware og it-software

Formål

Formålet med projektet er at samle erfaringer indenfor wayfinding. Herudover giver projektet mulighed for at vurdere om den udviklede løsning kan/bør skaleres til hele Svendborg Sygehus, samt hvad der i så fald kræves ift. organiseringen af forvaltningen (driftsforberedelse frem mod Nyt OUH).

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation har den overordnede projektledelse på projektet. Herudover ansvaret for kvalificering og evaluering af de valgte løsninger

Samarbejdspartnere

  • OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  • Syddansk Sundhedsinnovation.

Kontakt

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


29 20 22 04
APPFWU02V