Skip til primært indhold

Genoptræn|dk – din digitale træningsmakker

Borgerne genoptræner derhjemme med høj kvalitet når det passer dem bedst - og de bruger deres egen mobil eller tablet. Det giver mening i en travl hverdag

Opdateret august 2022

I samarbejde med kommunerne har Syddansk Sundhedsinnovation udviklet en genoptræningsportal, som efterkommer ønsker på rehabiliteringsområdet. Resultatet er Genoptræn|dk.

Genoptræn|dk er en digital genoptræningsløsning, som er med til at højne kvaliteten i hjemmetræningen og understøtter, at borgeren i højere grad kan tage ansvar for egen træning.

Løsningen består i en hjemmeside www.genoptræn.dk, hvor sundhedsfaglige kan tilgå løsningen, samt en app til borgere (iOS og Android). Videoerne er udvalgt på baggrund af behov hos kommuner og sygehuse og er optaget i nært samarbejde med fysio- og ergoterapeuter for at sikre høj kvalitet.

Træningsprogrammet sammensættes af borgerens personlige terapeut ved den første konsultation. Genoptræn|dk er ikke en erstatning af personlig kontakt med en terapeut, men et understøttende redskab for både patient og terapeut i rehabiliteringsforløbet.

Fakta om Genoptræn|dk

Som ved al anden teknologi sker der løbende udvikling. Selvom produktet fungerer finder brugerne hurtigt forbedringsmuligheder, ligesom de opdager mangler. En af fordelene ved Genoptræn|dk er, at der arbejdes med høj grad af brugerinddragelse, hvilket gør vejen fra idé til handling kort.
Genoptræn|dk er udviklet i et samarbejde mellem Odense- og Sønderborg kommune og Syddansk Sundhedsinnovation.

Portalen har været i drift siden 2012 og er løbende blevet udviklet og forbedret på baggrund af feedback fra terapeuter og borgere, ligesom nye øvelser er tilføjet i tæt samarbejde med de sundhedsprofessionelle.
Der findes aktuelt mere end 600 video-øvelser, og flere følger. Videoerne er udvalgt på baggrund af et behov i både primær- og sekundærsektoren, og der findes øvelser til en bred vifte af patientkategorier, herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, nakke, skulder, ryg, hofte, knæ og ankel m.fl.

I 2019 besluttede Udvalget for Sundheds IT (USIT) at implementere Genoptræn|dk på sygehusene i Region Syddanmark. Formålet hermed er at skabe bedre sammenhæng i patientforløb helt fra præoperativ træning, videre i evt. indlæggelse og træning på hospitalet og ud i genoptræning i kommunalt regi. Genoptræn|dk rummer netop muligheden for at overdrage patienter på tværs af sektorer.

Fordelene i denne overlevering er, at sundhedsprofessionelle med en behandlingsrelation kan få adgang til oplysninger om hvilke øvelser patienten har udført, deres efterlevelse af træningsaftaler og data om smerteudvikling. Disse oplysninger sker på baggrund af patient-rapporterede-oplysninger (PRO), som borgeren angiver direkte i app´en.

En anden fordel er naturligvis for borgeren selv, der vil opleve øget sammenhæng i forløbet gennem information og data i app´en.

Hvad kan borgerne med Genoptræn|dk?

 • Hurtigt få et overblik over øvelserne i træningsprogrammet
 • Opnå lettere indlæring af øvelserne gennem videoinstruktioner
 • Angive smerte ved træning og knytte kommentarer hertil
 • Se statistik for udført træning og smerteudvikling
 • Anvende beskedfunktion til kommunikation med terapeut
 • Besvare spørgeskemaer i relation til genoptræningsforløbet og forskningsprojekter
 • Få påmindelser om træningen på udvalgte dag.

Hvad kan terapeuterne med Genoptræn|dk?

 • Vælge mellem over 600 specialiserede træningsøvelser indenfor områderne ankel, knæ, hofte, ryg, skulder, albue, bryst, nakke, ansigt og hånd, ligesom der er øvelser og et længere træningsprogram målrettet borgere med KOL
 • Følge borgerens hjemmetræning og videre forløb
 • Lave og gemme skabeloner til sig selv og sin træningsafdeling, så der med få klik kan oprettes et træningsprogram
 • Konstruere individuelt tilrettelagte træningsprogrammer med indlagt pro- og regression, så der ikke skal laves et helt nyt program, når en borger skal et niveau op eller ned i en øvelse
 • Knytte kommentarer til det samlede program og den enkelte øvelse
 • Tildele læseadgang eller overdrage en borger til kollega eller på tværs af kommuner eller mellem sygehus om kommuner
 • Printe programmet, hvis borgeren ikke har adgang til mobil eller tablet. Kan udskrives i forskellige størrelser tekst og billeder afhængigt af synsevne og ønske
 • Trække data ud af systemet til journalisering med et overblik over øvelser, smerte og kommunikation mellem borger og terapeut.

Hvilken værdi giver Genoptræn|dk?

 • Øget kvalitet og forbedret understøttelse af borgerens hjemmetræning
 • Øget fleksibilitet i rehabiliteringsforløbet for både terapeuter og patienter
 • Forbedre det tværsektorielle samarbejde
 • Gør data tilgængelige og skaber sammenhæng i borgerens forløb.

Udvikling

Genoptræn|dk er udviklet i et nært samarbejde med brugerne – både sundhedsprofessionelle og borgere – og løsningen tilpasses løbende. Udviklingen kommer bl.a. til syne gennem det voksende øvelsesudvalg, diverse forskningsprojekter gennem platformen og tilpasningen til nye patientgrupper.

Support

Genoptræn|dk supporten er tilgængelig alle hverdage på telefon og mail. Derudover leveres der meget gerne fysisk fremmøde til support, introduktioner eller andre former for opfølgning eller undervisning.

Her finder du Privatlivspolitik for GenoptrænDK.

Økonomi

Løsningen er gratis for alle sygehuse i regionen, da Region Syddanmark dækker udgifterne hertil.

For nye kommuner tilbydes en gratis prøveperiode resten af 2019, hvorefter prisen afhænger af kommunens størrelse (0.45 øre pr. indbygger i kommunen årligt).

APPFWU02V