Skip til primært indhold

Den gode start for AI-projekter i sundhedsvæsenet

Opsummering af dagens oplæg og diskussioner fra RAIN-netværksmødet den 14. marts 2023

Fra paneldebatten

Alle oplægsholdere bidrog med deres erfaringer med AI-sundhedsprojektet

En række oplæg gjorde deltagerne opmærksomme på vigtige elementer, når man vil sikre en god start på sit AI-projekt. Samtidigt fik deltagerne kendskab til personer og organisationer i Region Syddanmark, der kan hjælpe i processen.

Næste generation af digital terapi

Kim Mathiasen, forskningsleder og Thomas Lambertsen Binzer, Center for Digital Psykiatri lagde ud med at præsentere det helt nye projekt ”PERSONAE”.

Projektet skal udvikle næste generation af digital terapi med individualiseret psykoterapeutisk behandling. Herunder bruge kunstig intelligens i form af maskinlæring til at skabe en fleksibel, datadrevet og personlig digital, mental sundhedstjeneste.

Bag projektet står et stort konsortium sammensat af mange ekspertiser. Og projektet er støttet af Innovationsfonden med et samlet budget på 22 mio. kr.

Samarbejder, aftaler og kommercialisering af resultater vedr. AI

Jørgen Jakob Friis, Research & Innovation Organisation (SDU RIO), Syddansk Universitet, og Jan I. Kristensen, chefjurist Syddansk Universitet lagde i deres oplæg vægt på de kommercielle og juridiske aspekter af forsknings- og udviklingssamarbejder.

Når man måske har gjort en opfindelse. Har skabt noget, der kan gøre en forskel gennem kommercialisering. Eller har tanker om at etablere et spinout baseret på forskningsresultater, er der en række vigtige overvejelser, man skal gøre sig:

 • Forberedelse
 • Forventningsafstemning
 • Grundig beskrivelse af projektet
 • Grundig beskrivelse af de enkelte deltagernes bidrag
 • Økonomi.

De anbefalede at kontakte SDU RIO, hvis man som forsker eller lignende gør sig tanker om et projektsamarbejde, herunder en mulig kommercialisering af løsningen. Og opfordrede til hellere at spørge en gang for meget end en gang for lidt. Endeligt mindede de om, at det altid er jurister, der bør tage sig af kontrakterne.

Intet sundhedsinnovationsprojekt uden funding

Emilie Brysting, Syddansk Sundhedsinnovation og Allan Nordby Ottesen, Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles gav fra hver deres vinkel en række råd til arbejdet med at søge finansiering til projekter, der blandt andet vil gøre brug af kunstig intelligens:

 • Vær skarp på din projektidé og gå tidligst muligt i gang
 • Formuler merværdien for dig og dine samarbejdspartnere
 • Husk at svare (præcist) på indkaldelsen
 • AI har et stort internationalt potentiale, herunder i EU
 • Der er masser af momentum for AI-funding
 • Brug hinanden og kontakt gerne os.

AI-kompetenceenhed Region Syddanmark

Kristian Fjordside Nielsen præsenterede Region Syddanmarks AI-kompetenceenhed. Enheden bistår ansatte i regionen med,

 • Forskning og innovation – her tilbydes låneressourcer (compute og på sigt storage)
 • Produktion (købe algoritmer) – meget infrastruktur er på plads, men vi skal sammen øve os i driften af algoritmer (når det er sagt, følge eksisterende processer så meget det er muligt – ”IT as usual”)
 • Til leverandører – pt. skal I kunne tilbyde on-prem-løsning og RSYD kan tilbyde, at I kan afvikle i et containerized setup
 • Tag kontakt til os – vi er til at snakke med!

Afsluttende paneldebat

Den faglige del af programmet sluttede med en paneldebat. Her bidrog oplægsholderne blandt andet med deres erfaringer med den værdi, det kan give et forsknings- eller udviklingsprojekt at søge det internationale samarbejde. Det giver eksempelvis mulighed for at finde højtspecialiserede samarbejdspartnere, få tilstrækkeligt store datamængder og få et internationalt netværk.

Relationer og networking

Netværksmødet sluttede uformelt med snacks og kolde drikke, hvor deltagerne og oplægsholderne netværkede på kryds og tværs.

Kontakt

Anne Hagelskjær Skovlund

Specialkonsulent, teamkoordinator

Brugercentreret Innovation


24 34 64 14
APPFWU02V