Skip til primært indhold

Aktivitet i Syddansk Sundhedsinnovation 2022

2022 blev året hvor aktiviteten i Syddansk Sundhedsinnovation endeligt lignede tiden før COVID19

wearables i sundhedsvæsenet

Wearables vinder indpas i sundhedsvæsenet

Illustration af mor og baby
Banner for WHINN 2022

WHINN 2022 - Week of Health & INNovation

Anja Lund (V), formand for Digitaliseringsudvalget i Region Syddanmark

Anja Lund (V), formand for Digitaliseringsudvalget i Region Syddanmark åbner eventen Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren under WHINN 2022

Banner for Hospital Automation Summit med læger og sygeplejersker
International delegation fra WHO og Georgien

International delegation fra WHO og Georgien

Kreativ summen i hallerne og interaktion med samarbejdspartnere havde været savnet. Men allerede i januar 2022 begyndte aktiviteterne i hallerne endeligt igen.

2022 startede med, at 20 fellows fra BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme gennemførte scenarietræning hos Syddansk Sundhedsinnovation.

Brugerrunder med psykiatrien og Klinisk IT fulgte. Ligesom undervisning i implementering og gevinstrealisering ved specialuddannelsen i psykiatriens sygepleje. Det omfattede også det tværprofessionelle innovationsforløb for sundhedsuddannelserne på UCL Erhvervsakademi og Professionsuddannelser. Og det omfattende arbejde i DELIVER-projektet med at udvikle og teste et transnationalt uddannelsesprogram om at forbedre digitale kompetencer hos sundhedspersoner.

Region Syddanmarks Innovationsstrategi 2023

En vigtig opgave i 2022 var arbejdet med Region Syddanmarks nye Innovationsstrategi 2023. Hen over foråret 2022 blev der gennemført en brugerinvolverende proces, hvor bl.a. MED-udvalg, patient- og pårørenderåd, innovationsenheder, klinikken samt repræsentanter for sygehusledelser har bidraget med at identificere udfordringer og behov. Syddansk Sundhedsinnovation har understøttet arbejdet med innovationsstrategien som led i sekretariatsbetjening af Den Regionale Innovationsgruppe.

Med afsæt i inputs fra brugerprocessen var Digitaliserings- og innovationsudvalget i juni 2022 vært for en fælles strategikonference i Syddansk Sundhedsinnovation, som dannede baggrund for forslag til missioner, mål og indsatser i innovationsstrategien.

I løbet af efteråret 2022 er alle input blevet samlet, og strategien forventes godkendt i løbet af foråret 2023.

18 delegationsbesøg fra ind- og udland

Samlet havde vi 18 delegationsbesøg i 2022. Heraf var 10 fra udlandet, blandt andet fra Japan, Canada og Georgien. Besøgene styrker relationer og afdækker nye muligheder for samarbejde.

De nationale besøg handlede ofte om gensidig videndeling om sundhedsinnovation inden for fx sundhedsteknologi og automationsløsninger, data og digitale løsninger, implementering og erfaringer fra samarbejde med kommuner og virksomheder.

Et af besøgene i foråret 2022 var en spørgelysten gruppe af medlemmer fra Ældrerådene i 7-by samarbejdet. De var interesseret i hvordan innovation og de løsninger, som Syddansk Sundhedsinnovation er med til at udvikle og teste, kan komme ældre til gavn.

Et andet eksempel var besøg fra Diagnostisk Center og Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, som var interesseret i blandt andet digitale kompetencer hos sundhedsprofessionelle.

De to store temaer for de internationale besøg var digitalisering og automatisering af sundhedsvæsenet, hvor Danmark betragtes som et foregangsland. I december 2022 modtog vi en delegation fra Georgien og WHO. De viste stor interesse for vores arbejde med digitalisering af graviditetsforløb, data donor, Genoptræn|dk og ikke mindst vores innovationsfaciliteter.

Events om en bred vifte af emner

En del af de mange events i 2022 var de tilbagevendende netværksmøder i RAIN - Regionalt AI Netværk og Netværk for mobile robotter. Faglige netværksmøder er en kilde til videndeling på relevante aspekter inden for temaet og ikke mindst en kilde til nye projektsamarbejder.

Andre nedslagspunkter i 2022:

Konferencen ”Hospital Automation Summit” 27. april om det store potentiale i at integrere robotter og automatisering i det danske sundhedsvæsen. Konferencen var arrangeret i et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation, Danish Life Science Cluster, Odense Robotics, Teknologisk Institut og Center for Kliniske Robotter på OUH.

Temadagen 5. oktober ”Hvordan skaber vi værdi med wearables” satte fokus på hvordan mobiltelefoner, smartwatches, sensorer og mere specifikke kliniske wearables vinder indpas i sundhedsvæsenet og især på, hvordan vi sikrer, at de skaber værdi for borgere, patienter og sundhedspersonale.

Den nationale temadag 27. oktober ”Digitale løsninger på graviditetsområdet”. Med emnerne hjemmemonitorering af gravide, digital fødselsforberedelse, den digitale fødestue og den digitale vandrejournal fik de mange deltagerne syn for, at digitalisering også har ramt graviditets og fødselsområdet. (evt link til https://syddansksundhedsinnovation.dk/nyheder/2022/temadag-om-digitale-losninger-pa-fodsels-og-graviditetsomradet).

Og så naturligvis ”WHINN Week of Health and INNovation”, som for 8. gang blev afholdt i Forskerparken, Odense. Syddansk Sundhedsinnovation var involveret i seks spor i samarbejde med Danish Life Science Cluster, Force Technology, CIMT, CAI-X, Teknologisk Institut om sporene:

  • Grøn omstilling – fra engangs til flergangs
  • Kunstig intelligens – en naturlig del af sundhedsvæsenet
  • Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren
  • Borgerskabe data og deres rolle i fremtidens sundhedsvæsen
  • Netværk for implementering af digitale løsninger
  • Etisk rundtur i det digitale rum.

Eftervirkningerne efter COVID19

Samlet havde Syddansk Sundhedsinnovation mere end 3.350 besøgende i 2022. Tallet for 2019 ligger på 4.806 besøgende, så eftervirkningerne efter COVID kan stadig mærkes. Det gælder også i forhold til delegationsbesøg.

En af tendenserne, som opstod under COVID19 er mere virtuel afvikling af vidensarrangementer, en udvikling vi må forvente vil fortsætte. Mange ser en stor fordel i at deltage online. Især til kortere events, og hvis man kommer langvejs fra.

Velkommen i 2023

Vi er i fuld gang med at planlægge 2023 med de tilbagevendende møder i Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren og RAIN, delegationsbesøg, workshops og events. Sær allerede nu kryds i kalenderen til Hospital Automation Summit 24. maj og WHINN 2023, som afholdes 8. – 9. november 2023.

APPFWU02V